Bank Żywności w Pile rozpoczyna dystrybucję pierwszej partii środków ochrony osobistej dla organizacji pozarządowych zajmujących się dystrybucją żywności wśród osób najbardziej potrzebujących. Przekazane zostaną m.in. maseczki, rękawiczki oraz płyny do dezynfekcji. Wartość zadania to 10 000 zł w całości
finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

Dystrybucja żywności w tym wyjątkowym okresie stanowi nie lada wyzwanie dla naszych organizacji partnerskich oraz wolontariuszy. Chcąc ułatwić im to trudne zadanie,
postanowiliśmy zabezpieczyć osoby zajmujące się bezpośrednio dystrybucją żywności wsród najbardziej potrzebujących w środki ochrony osobistej. Zależy nam na zagwarantowaniu bezpieczeństwa wszystkim naszym partnerom, wolontariuszom oraz beneficjentom
– powiedział Stanisław Borecki, dyrektor Banku Żywności w Pile.

Bank Żywności za pośrednictwem ponad 80 organizacji partnerskich dociera z pomocą do ponad 40 000 osób najbardziej potrzebujących. Tylko w roku 2019 przekazał
najbardziej potrzebującym ponad 1 226 400 kg żywności o wartości 8 951 185,00 zł. Wsparciem objęte zostały rodziny z dziećmi, osoby niepełnosprawne oraz starsze. Wspieraliśmy domy pomocy społecznej, ośrodki wychowawcze, noclegownie dla bezdomnych oraz szpitale.  Dzięki współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej, samorządami oraz organizacjami pozarządowymi docieraliśmy z pomocą, wszędzie tam gdzie była ona potrzebna.

Przekazanie środków ochrony osobistej prezesce Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych w Połajewie . Na zdjęciu od prawej: Grażyna Rojek – koordynatorka zbiórek żywności w PBŻ, Teresa Plesiak – prezeska Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych w Połajewie, Jolanta Jakubas – pracownik ds. dystrybucji żywności

Bank Żywności w Pile monitoruje sytuację od samego początku pandemii COVID-19. Prezes Banku Żywności w Pile jako jeden z pierwszych zwrócił się z zapytaniem o wytyczne dotyczące realizacji dystrybucji żywności w okresie zagrożenia epidemiologicznego. Najważniejszym filarem naszej działalności są  aktywni w swoich lokalnych społecznościach
wolontariusze. Właśnie oni zajmują się bezpośrednio dystrybucją żywności, często ratując ją przed zmarnowaniem, wśród osób potrzebujący. Bez tych wspaniałych ludzi nie bylibyśmy
w stanie realizować naszej misji. Czujemy się odpowiedzialni za ich zdrowie oraz bezpieczeństwo
  – powiedział Mieczysław Augustyn, prezes Banku Żywności w Pile.

Realizacja zadania przewiduje zakup oraz przekazanie organizacjom partnerskim: 3 200 szt. rękawiczek jednorazowych, 1 700 szt. maseczek ochronnych oraz 75 l płynów
do dezynfekcji. Wsparciem zostaną objęte organizacje prowadzące dystrybucje bezpośrednio do odbiorców indywidualnych z terenu województwa wielkopolskiego oraz
zachodniopomorskiego.