Codziennie wspieramy pomocą żywnościową tysiące osób potrzebujących w całej Polsce! Pozyskujemy żywność od supermarketów, rolników, producentów żywności. Przekazujemy wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Organizujemy zbiórki Żywności.  Potrzeby są bardzo duże.
2,5 miliona osób w Polsce żyje w skrajnym ubóstwie. Tymczasem 9 milionów ton żywności rocznie marnuje się w Polsce. Pomóż nam rozwiązywać ten paradoks!
 Potrzebujemy Twojej pomocy!

Pozyskane środki przeznaczymy na utrzymanie magazynów Banków Żywności wyposażonych w chłodnie, mroźnie, wózki widłowe i inne specjalistyczne sprzęty do dystrybucji żywności. Potrzebujemy także środków na zapewnienie transportu żywności oraz rozwój projektów związanych z pozyskiwaniem żywności i ratowaniem jej przed zmarnowaniem.  Dzięki Twojej pomocy  będziemy mogli pomagać częściej, większej liczbie osób! Wesprzyj nasze działania! Miej realny udział w walce z problemem  niedożywienia w Polsce!

DLA BIZNESU

Pilski Bank Żywności zaprasza wszystkich producentów i dystrybutorów żywności do przekazywania nadwyżek ziemiopłodów i przetworów, których termin przydatności do sprzedaży dobiega końca. Dzięki nam żywność ta za pośrednictwem gmin i organizacji charytatywnych trafi do najbardziej potrzebujących. Firma może odliczyć taką wartość darowizny od podstawy opodatkowania. Chęć przekazania żywności wystarczy zgłosić pod numer telefonu 067 214-02-04.

DLA ORGANIZACJI

Organizacja i gminy chcące otrzymać żywność z PBŻ powinny przystąpić do naszego Stowarzyszenia. Wymagana jest jedynie akceptacja statutu, regulaminu podziału darów oraz opłacenie składki. Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo w biurze Pilskiego Banku Żywności.