05cze/23

Realizacja zadania pn. Budowa hali magazynowej Banku Żywności w Pile wraz z zapleczem biurowo-socjalnym, infrastruktura techniczną, zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu.

Budowa hali magazynowej Banku Żywności w Pile wraz z zapleczem biurowo-socjalnym, infrastruktura techniczną, zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu. “Jako, że pamięć rzeczy ludzkich szybko przemija, przeto słusznym jest zwyczaj utrwalania na piśmie ważniejszychRead More…

20kwi/22

Realizacja przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie ilości i jakości dystrybucji żywności dzięki inwestycjom w rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych dystrybucji” jest możliwa dzięki dofinansowaniu w formie dotacji przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 322 400.00 zł

Realizacja przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie ilości i jakości dystrybucji żywności dzięki inwestycjom w rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych dystrybucji” jest możliwa dzięki dofinansowaniu w formie dotacji przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i GospodarkiRead More…