Prezes Pilskiego Banku Żywności
Mieczysław Augustyn 

Prezes PBŻ - Mieczysław Augustyn

Prezes PBŻ – Mieczysław Augustyn

Kim jestem? Tak postawione pytanie zamieniłbym raczej na: po co jestem? lub dla kogo jestem?

Jestem dla tych wszystkich osób, którzy napotykają w swojej codzienności na różnego rodzaju trudy i problemy. Dopóki wszystko układa się w naszym życiu według naszego planu nie potrzebujemy do szczęścia niczego i nikogo. Kiedy jednak powinie nam się noga, szukamy pomocy – u rodziny, bliskich, przyjaciół i znajomych. Kiedy to nie wystarczy, liczymy na pomoc lokalnych władz, urzędów i państwa, w którym żyjemy. Kiedy z jakichś względów nie jesteśmy zadowoleni z oferowanej pomocy szukamy kogoś, kto może wskazać inną, lepszą drogę do rozwiązania problemu.

Tym kimś postaram się być ja. Od wielu lat pracuję z ludźmi i dla ludzi, którym los na ich drodze położył więcej lub mniej problemów. Przez wiele lat byłem dyrektorem Domu Pomocy Społecznej. Dzięki pracy z ludźmi stałem się jeszcze bardziej wrażliwy na problemy ludzi starszych i ubogich. Dzięki mojej skromnej inicjatywie zawiązał się w Pile Pilski Bank Żywności, który wspiera materialnie najuboższe rodziny w regionie. Tych inicjatyw, projektów było i jest naprawdę dużo i być może dzięki temu miałem okazję zasiadać w Radzie Miasta i w latach 2002-2005 jej przewodniczyć.

Dzięki tym doświadczeniom i przekonaniu, że dla rodzin i seniorów w naszym kraju trzeba jeszcze bardzo wiele zrobić postanowiłem kandydować do wyższej izby naszego parlamentu – Senatu. Dzięki zaufaniu, którym obdarzyli mnie wyborcy zostałem 25 czerwca 2005 r. wybrany i rozpocząłem swą parlamentarną pracę, która trwa do dziś. Od początku byłem związany z Komisją Rodziny i Spraw Społecznych i po niemal 8 latach przewodniczę jej pracom.

Aktualnie pracuję nad Ustawą o Pomocy Osobom Niesamodzielnym, która ma poprawić sytuację osób wymagających opieki a także ich rodzin.

Jeśli mieliby Państwo poważny problem, który Państwa zdaniem wymagał by mojej interwencji bardzo proszę skontaktować się z moim biurem. Po konsultacji z prawnikiem podejmiemy wspólnie stosowne kroki aby sprawę spróbować wyjaśnić. Jestem także otwarty na wszelkie mądre i potrzebne inicjatywy mieszkańców – jeśli potrzebujecie Państwo wsparcia lub rady jestem do dyspozycji – oczywiście po wcześniejszym umówieniu się.

Walne Zebranie 20 września 2021 roku wybrało nowe władze, które przez kolejne cztery lata będą wyznaczały kierunek działania Stowarzyszenia. W skład Zarządu weszły następujące osoby:

 1. Mieczysław Augustyn – Prezes
 2. Małgorzata Sameć – Wiceprezes
 3. Maciej Żebrowski – Skarbnik
 4. Sławomira Koźma – Sekretarz
 5. Krzysztof Jaworski – Członek Zarządu
 6. Leokadia Figurniak – Członek Zarządu

 

Do organów sprawujących kontrolę zostało wybranych pięć osób:

 1. Irena Wiśniewska-Smolarek – Przewodnicząca
 2. Dariusz Wujciuk – Członek
 3. Maria Koś – Członek
 4. Hanna Łapacz – Członek
 5. Zdzisław Strahl – Członek