POPZ-logotypy

Pomocą objęto 14230 osób,
Organizacje realizowały działania towarzyszące na rzecz włączenia społecznego zgodnie z działalnoœścią statutową, uzupełniając o wymagane elementy dotyczące budżetu domowego, higieny osobistej, czy warsztatów dotyczących ekonomicznego przygotowywania posiłków z prostych produktów.

 Przykłady:
Podczas wydawania paczek żywnoœściowych były prowadzone pogadanki w zakresie higienicznego przygotowania posiłków, gospodarowania budżetem domowym i prowadzenia zdrowego stylu życia.

Zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społecznoœści lokalnej, zmierzające do wyjœścia z ubóstwa, grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji, rozmowy edukacyjne mające na celu zapoznanie się z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałaniu marnowaniu żywnoœści.

Podopiecznym w ramach podprogramu 2014 przekazaliśmy
– produkty mięsne (mielonka wieprzowa)

– produkty skrobiowe (makaron świderki)

– cukier

– produkty mleczne (mleko UHT)

– tłuszcze (olej rzepakowy)

Przekazano 27636 paczek żywnoœściowych,
Przekazano – 201 741,4 kg żywnoœści,
Współpracowano z  20 organizacjami i instytucjami