Budowa hali magazynowej Banku Żywności w Pile wraz z zapleczem biurowo-socjalnym, infrastruktura techniczną, zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu.

Jako, że pamięć rzeczy ludzkich szybko przemija, przeto słusznym jest zwyczaj utrwalania na piśmie ważniejszych zdarzeń, aby przekazać ich znaczenie następnym pokoleniom. Tą myślą powodowani spisujemy niniejszym dokument. (…)” 
Tymi słowami zaczynał się akt erekcyjny, który został wmurowany 6 lutego 2023 roku pod budowę nowego magazynu i siedziby Pilskiego Banku Żywności. Od ponad 28 lat Pilski Bank Żywności pomaga osobom potrzebującym i dba o środowisko w sferze niemarnowania żywności, przez te lata wielokrotnie sprawdził się jako partner wielu organizacji i samorządów. Zaczynając od pierwszej Świątecznej Zbiórki Żywności w 1994 roku i zebrania 38 kg przeszliśmy do 20 000 kg w 2019 roku. Te liczby pokazują potencjał Banku i jego pracowników, dlatego gdy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkurs dla NGO-sów na budowę zaplecza magazynowego, a maksymalna kwota dotacji mogła wynosić 2 500 000 zł, zapadła decyzja o rozwoju Pilskiego Banku Żywności. Proces ten mógł się rozpocząć w 2021 roku, gdy decyzją Zarządu NFOŚiGW otrzymaliśmy umowę do podpisu.  
  
Teraz już to się dzieje, Pilski Bank Żywności w 2023 roku będzie miał nowy magazyn wraz z siedzibą przy ul. Polnej. Do realizacji tej inwestycji przyczynia się wiele osób i instytucji, zaczynając od zakupu działki od Gminy Piła. Bardzo ważną rolę odgrywają samorządy członkowskie Pilskiego Banku Żywności, które wzięły na siebie ciężar kosztów budowy niekwalifikowanych przez NFOŚiGW. 
  
Przewidywane koszty inwestycji to około 3 000 000 zł, z czego 2 500 000 zł pochodzi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pozostała część jest finansowana przez samorządy członkowskie Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności.