Kujawsko- Pomorskie Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu „Judym” dołączył do rodziny Banku Żywności w Pile. Dzięki tej współpracy 70 podopiecznych
prowadzonego przez stowarzyszenie Schroniska dla Osób Bezdomnych otrzyma pomoc żywnościową.

Cieszę się, że w naszej rodzinie znalazło się Kujawsko – Pomorskie Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu „Judym”.  Placówka ta pomaga osobom wykluczonym społecznie wrócić na właściwe tory życia. Swoją ciężką i bezinteresowną pracą będącą impulsem do zmiany oraz poprawy własnego życia.  Każdemu dają drugą szansę, dzięki której wiele osób podniosło się już
z kryzysu
– powiedział Stanisław Borecki, dyrektor Banku Żywności w Pile.

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie Ośrodka Pomocy Bliźniemu „Judym” wspierającego osoby bezdomne. Kujawsko – Pomorskie Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu „Judyn” jest jedyną organizacją w powiecie nakielskim, która zapewnia całodobowe schronienie wraz z trzema posiłkami dziennie dla swoich podopiecznych.

Bardzo się cieszymy z możliwości dołączenia do Banku Żywności w Pile. Takie wsparcie to duża pomoc w codziennym funkcjonowaniu schroniska. Pozwoli to na polepszenie warunków życia  osób bezdomnych przebywających w ośrodku. Taka współpraca z Bankiem Żywności daje większe możliwości w codziennym pomaganiu osobom
bezdomnym. Mamy nadzieje że nasza współpraca będzie przebiegać pomyślnie i jak najdłużej – powiedziała Prezes Kujawsko – Pomorskiego Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu „Judym”, Katarzyna Jaskólska

Ośrodek skupia się na pomocy osobom pozostającym w trudnej sytuacji finansowej, bezdomnym, chorym, zagrożonych patologiom społecznym. W ramach ośrodka
prowadzony jest dom dla matki z dzieckiem, gdzie schronienie mogą znaleźć ofiary przemocy domowej. Ośrodek współpracuje z Ośrodkami Pomocy Społecznej z terenu Kujawsko- Pomorskiego.

Witam w rodzinie Banku Żywności w Pile Kujawsko – Pomorskie Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu „Judym”. Stowarzyszenie to, tym bardziej bliskie jest mojemu sercu, gdyż aktywnie
włącza się w rozwój mojej ukochanej Krajny.  Ich osiągnięcia doceniane były już nieraz, są laureatami nagrody „Laur Krajeński”, której byłem inicjatorem. Liczę że, nasza współpraca przyczyni się do umocnienia na Krajnie ideii przyświecającej Bankom Żywności
– powiedział Mieczysław Augustyn, prezes Banku Żywności w Pile.