Powiat Wągrowiecki decyzja Rady Powiatu przystąpił do Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności. Dzięki tej współpracy, mieszkańcy powiatu Wągrowieckiego mogą liczyć na nową formę wsparcia najbardziej potrzebujących, jaką jest pomoc żywnościowa.

Bank Żywności w Pile prowadził już swoją działalność na terenie powiatu Wągrowieckiego w ramach realizowanego projektu, jakim jest „Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych – subregionu pilskiego”. Wspieraliśmy rozwój organizacji pozarządowych oraz społeczeństwa obywatelskiego, prowadząc szereg szkoleń oraz wydarzeń poświęconych organizacjom trzeciego sektora. Przystąpienie powiatu Wągrowieckiego rozpoczyna nowy etap współpracy, w ramach którego Bank Żywności w Pile wspólnie
ze Starostwem Powiatowym w Wągrowcu wspierał będzie najbardziej potrzebujących mieszkańców pomocą żywnościową.

Wiele lat temu dołączył do nas powiat Pilski, następnie Złotowski. Niedawno w gronie naszej bankowej rodziny witaliśmy powiat Chodzieski, a dzisiaj również powiat Wągrowiecki. Obecna sytuacja jest wyjątkowa dla nas wszystkich. Coraz więcej osób, zwłaszcza starszych oraz niepełnosprawnych potrzebuje pomocy. Cieszę się z rozpoczęcia tej współpracy
dla dobra mieszkańców całego powiatu Wągrowieckiego –
powiedział Mieczysław Augustyn, prezes Banku Żywności w Pile.

Bank Żywności w Pile tylko w roku 2019 przekazał najbardziej potrzebującym ponad 1 226 400 kg żywności o wartości 8 951 185,00 zł. Wsparciem objęte zostały rodziny
z dziećmi, osoby niepełnosprawne oraz starsze. Wspieraliśmy domy pomocy społecznej, ośrodki wychowawcze, noclegownie dla bezdomnych oraz szpitale.  Dzięki współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej, samorządami oraz organizacjami pozarządowymi docieraliśmy z pomocą, wszędzie tam gdzie była ona potrzebna.

Cieszymy się z przystąpienia powiatu Wągrowieckiego do Banku Żywności w Pile. Jako nowoczesny powiat chętnie wspieramy ochronę środowiska oraz nowoczesne metody wsparcia osób potrzebujących. Dzięki tej współpracy będziemy mogli przyczynić się do zmniejszenia marnowania żywności, niosąc tym samym pomoc najbardziej potrzebującym mieszkańcom naszego powiatu. Liczymy, że współpraca z Bankiem Żywności będzie owocna oraz długofalowa – powiedział Tomasz Kranc, starosta powiatu Wągrowieckiego.

Bank Żywności w Pile zrzesza jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe. Misją Banku jest ratowanie żywności przed zmarnowaniem oraz wspieranie osób najbardziej potrzebujących. Dystrybucja żywności prowadzona jest w bliskiej współpracy z lokalnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz organizacjami pozarządowymi. Model ten przyczynia się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwija umiejętności lokalnych organizacji pozarządowych.