Epidemia COVID-19 dotyka wszystkich. Codziennie spływają do nas informacje o nowych osobach zarażonych. Mając na uwadze bezpieczeństwo organizacji
partnerskich oraz beneficjentów pomocy żywnościowej Bank Żywności w Pile przekazuje środki ochrony osobistej dla osób bezpośrednio zajmujących
się odbiorem oraz dystrybucją żywności.  

Organizacje partnerskie współpracujące z Bankiem Żywności w Pile, przy realizacji programu POPŻ  mogą odebrać bezpłatnie m.in. maseczki jednorazowe oraz płyn
do dezynfekcji. Pierwsze środki ochrony osobistej trafiły już do wolontariuszy zajmujących się dystrybucją żywności wśród osób najbardziej potrzebujących. Przekazywane
są obecnie maseczki jednorazowe spełniające normę EN149:2001+ A1:2009 oraz certyfikowane płyny do dezynfekcji. Dystrybucja żywności w tym wyjątkowym okresie stanowi
nie lada wyzwanie dla naszych organizacji partnerskich oraz wolontariuszy. Chcąc ułatwić im to trudne zadanie, postanowiliśmy zabezpieczyć ich w środki ochrony osobistej. Zależy nam na zagwarantowaniu bezpieczeństwa wszystkim naszym wolontariuszom oraz beneficjentom
– powiedział Stanisław Borecki, dyrektor Banku Żywności w Pile.

Przekazanie środków ochrony osobistej stowarzyszeniu „Dla Dobra Wspólnego” w Jędrzejewie. Od prawej: Mieczysław Augustyn – prezes Banku Żywności w Pile, Zofia Chestkowska – prezes stowarzyszenia „Dla Dobra Wspólnego” w Jędrzejewie, Stanisław Borecki – dyrektor Banku Żywności w Pile

Bank Żywności w Pile monitoruje sytuację od samego początku pandemii COVID-19. Prezes Banku Żywności w Pile jako jeden z pierwszych zwrócił się z zapytaniem o wytyczne dotyczące realizacji dystrybucji żywności w okresie zagrożenia epidemiologicznego. Najważniejszym filarem naszej dzielności są  wolontariusze. Właśnie oni zajmują się
bezpośrednio dystrybucją żywności, często ratując ją przed zmarnowaniem, wśród osób potrzebujący. Bez tych wspaniałych ludzi nie bylibyśmy w stanie realizować naszej misji. Czujemy się odpowiedzialni za ich zdrowie oraz bezpieczeństwo
  – powiedział Mieczysław Augustyn, prezes Banku Żywności w Pile.

Ponad 80 organizacji, 1000 wolontariuszy codziennie, bezinteresownie niesie pomoc osobom potrzebującym, ratując żywność przed zmarnowaniem. Cieszymy się, że możemy pomagać lokalnie. Obecna sytuacja jest trudna dla wielu rodzin. Staramy się, aby każdej osobie nie zabrakło najważniejszego dobra, jaką jest żywność – powiedziała Zofia Chestkowska, prezes Stowarzyszenia „Dla Dobra Wspólnego w Jędrzejewie.

Bank Żywności w Pile w najbliższym czasie rozpocznie dystrybucję środków ochrony osobistej wśród wszystkich organizacji partnerskich. Przekazane zostaną m.in.: maseczki jednorazowe, przyłbice, rękawiczki czy płyny do dezynfekcji. Czekamy na kolejne dostawy środków ochrony osobistej. Jeżeli już one do nas trafią, niezwłocznie przekazane zostaną one naszym organizacją partnerskich. Zakupimy m.in. 30 000 maseczek ochronnych, 41 300 sztuk rękawiczek, ponad 300 szt. przyłbic oraz ponad 1 000 l płynu do dezynfekcji.
To wszystko trafi do naszych wolontariusz oraz partnerów. Dzięki nim docieramy z pomocą żywnościową do ponad 40 000 osób na terenie 3 województw
– powiedział Stanisław Borecki, dyrektor Banku Żywności w Pile.