Bank Żywności w Pile to organizacja, która działa na terenie czterech województw ponad 25 lat. Realizujemy swoją misję
niemarnowania żywności i pomagania ludziom potrzebującym we współpracy z około stoma organizacjami.
Przez nasze magazyny przepływa rocznie ponad 1000 ton żywności. Dysponujemy odpowiednim wyposażeniem
do przyjmowania i wydawania żywności. Obok dystrybucji żywności realizujemy różne ciekawe przedsięwzięcia w których
biorą udział wszyscy pracownicy.

Jeżeli:

 • Jesteś pozytywnie nastawiony do ludzi i lubisz pracę w zespole
 • Bierzesz odpowiedzialność za to co robisz
 • Skrupulatność i dokładność to twoje mocne strony
 • Posiadasz prawo jazdy kategorii B
 • Mile widziane uprawnienia na wózki widłowe

Będziesz odpowiedzialny za:

 • Przyjmowanie i kontrolowanie ilościowo-jakościowe towaru
 • Rozmieszczenie towaru w magazynie
 • Przygotowanie dostaw i wydań towarów organizacjom z magazynu
 • Zapewnienie bezpieczeństwa powierzonych produktów

OFERUJEMY CI:

 • Umowę o pracę i terminowe wynagrodzenie
 • Możliwości udziału w programach rozwojowych
 • Udział w realizacji różnorodnych działań.

Swoje CV, list motywacyjny oraz klauzulę informacyjną dostępną tutaj* prosimy przysłać na adres: stanislaw.borecki@bankizywności.pl w terminie do 27 lipca 2020 roku.

*Prosimy przesłać podpisany skan klauzuli informacyjnej. W przypadku braku możliwości dostarczenia skanu, proszę w wiadomości e-mail dodać (wybierając właściwe zapisy, na które wyrażają Pani/Pan zgodę):

Ja, …………………………… wyrażam zgodę na:

– przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji,
– na przetwarzanie moich danych osobowych (dotyczy, gdy przekazane dane osobowe wykraczają poza zakres wskazany w art. 22 1 Kodeksu Pracy),
- na przetwarzanie moich danych osobowych szczególnej kategorii (wymagane w przypadku, gdy kandydat podaje z własnej woli dane osobowe wskazane w art. 9 ust. 1 RODO).

Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną.