Dyrektor Banku Żywności w Pile, Stanisław Borecki podsumował efekty Świątecznej Zbiórki Żywności realizowanej w Chodzieży przez Warsztaty Terapii Zajęciowej podczas 18 Kiermaszu i Wystawy Świątecznych Prac Uczestników WTZ. Tegoroczna ciężka praca oraz zaangażowanie wolontariuszy pozwoliła zebrać aż 1 740,12 kg żywności, która jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia trafi na stoły osób w trudnej sytuacji materialnej. W spotkaniu udział wziął również burmistrz Chodzieży, Jacek Gursz.

Cieszę się, że dzisiaj w Chodzieży możemy podsumować efekty Świątecznej Zbiórki Żywności. Dzięki wspaniałym wolontariuszom oraz ogromnym sercom darczyńców Chodzież zajęła drugie miejsce pod względem zebranej żywności. Warto podkreślić, iż Warsztaty Terapii Zajęciowej w Chodzieży to nasi tegoroczni debiutanci tej akcji. Dzięki ciężkiej pracy, jaką wykonali wolontariusze oraz darczyńcom żywność ta trafi na stoły osób potrzebujących w Chodzieży. Liczę, że zbiórki żywności na stałe wpiszą się w kalendarz wydarzeń w Chodzieży – powiedział Stanisław Borecki, dyrektor biura Banku Żywności w Pile.

30 i 31 listopada w sklepach na terenie Chodzieży kwestowali podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chodzieży oraz uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Barbary w Chodzieży. Wolontariusze kwestowali w supermarketach, zachęcając klientów do udziału w Świątecznej Zbiórce Żywności.

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Chodzieży powstały w 1993 r. Założycielem była Obywatelska Fundacja na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy. Pierwotnie w WTZ pracowały 3 osoby oraz 15 uczestników. 2000 rok to moment, w którym uruchomiono 3 kolejne pracownie, dzięki którym liczba uczestników wzrosła do 35 osób.