Jest nam niezmiernie miło poinformować oraz zaprosić Państwa na Świąteczne spotkanie NGO subregionu pilskiego organizowane przez Bank Żywności w Pile w ramach Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych finansowanych ze środków Samorząd Województwa Wielkopolskiego. W ramach spotkania przygotowaliśmy dla Państwa dwa szkolenia, które odbędą się 14 grudnia w Regionalnym Centrum Kultury w Pile (pl. Staszica 1) o godzinie 10:00: 1. „Kasa dla NGO – jak ją pozyskać?” – (kilka sposobów na skuteczne pozyskiwanie środków dla organizacji pozarządowych). 2. „Zakończenie roku w księgowości.” Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc tj. 20 osób na szkolenie, prosimy o wypełnienie załączonej karty zgłoszenia i przesłanie jej na adres mailowy: ciwis.pila@bankizywnosci.pl Szkolenie oraz piknik dedykowane jest organizacją pozarządowym z terenu powiatów : Pilskiego, Złotowskiego, Czarnkowsko-Trzcianceckiego, Chodzieskiego oraz Wągrowieckiego. Po szkoleniu o godzinie 12:00 zapraszamy do obejrzenia stoisk Pilskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego oraz przejście na Integracyjny PIKNIK Mikołajkowo – Świąteczny, w trakcie którego przewidujemy występy artystyczne organizacji, tradycyjne potrawy świąteczne oraz prezenty. Będzie też okazja do wymiany doświadczeń oraz nawiązania współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi działającymi dla lokalnej społeczności. PIKNIK będzie miał miejsce w namiocie zlokalizowanym na Jarmarku Świątecznym na pl. Staszica w Pile. W Pikniku może wziąć udział maksymalnie 100 uczestników i z tego względu prosimy o wypełnienie kart zgłoszeniowych załączonych do zaproszenia, zadeklarowanie chęci uczestnictwa w jednym z dwóch szkoleń oraz w pikniku i przesłanie jej na adres mailowy: ciwis.pila@bankizywnosci.pl do 25 listopada 2019 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.