8 500 zł to maksymalna kwota dotacji, która może otrzymać organizacja pozarządowa, jednostka kultury lub grupa nieformalna na projekty młodzieży, działającej we wsi lub miejscowości do 20 000 mieszkańców. Bank Żywności w Pile realizujący projekt pn. „Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych”zaprasza na bezpłatne szkolenie oraz doradztwo. Spotkanie poprowadzi przedstawiciel Fundacji Nauka Dla Środowiska z Koszalina – Partner Regionalny Programu Równać Szanse.

Program Równać Szanse Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności istnieje od 2001 roku i jest administrowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. W ciągu osiemnastu lat istnienia programu ponad 3000 projektów uzyskało dofinansowanie.

Celem Regionalnego Konkursu Grantowego „Równać Szanse” jest wsparcie projektów, które rozwijają u młodych ludzi umiejętności wykorzystania tego, co może im sprzyjać w nich samych i otaczającym środowisku, oraz umiejętności zjednywania sobie innych podczas pracy w grupie i realizacji wspólnych celów. Maksymalna kwota dotacji to 8 500 zł na projekty trwające minimum 6 miesięcy, realizowane ze stałą grupą młodych w wieku 13-19 lat. Adresatami konkursu są lokalne organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych (które chcą założyć organizację pozarządową), z małych miejscowości do 20 000 mieszkańców. Zapraszamy na stronę www.rownacszanse.pl, na której znaleźć można bazę dotychczasowych projektów, materiały i publikacje oraz panel wnioskodawcy.

Pilski Bank Żywności w ramach projektu Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych subregionu pilskiego współfinansowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na bezpłatne szkolenie z zakresu przygotowania projektu konkursowego.
Uczestnicy po zakończonych warsztatach będą mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji projektowych z Arkadiuszem Borysiewiczem przedstawicielem Regionalnego Partnera Programu Równać Szanse. Wszystko to odbędzie się 26 września 2019 r. o godzinie 10:00 w Pile, przy ulicy Dobrowskiego 8 (Invest Park, sala beżowa). Zainteresowane osoby udziałem w szkoleniu prosimy o zgłoszenie do dnia 24 września 2019 r. pod numerem telefonu 519 418 321 lub wysłanie wiadomości na adres e-mail ciwis.pila@bankizywnosci.pl .

 

Zadanie jest finansowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego