Ostateczne wyniki Świątecznej Zbiórki Żywności to 829 971 kg i pomoc dla 260 000 osób potrzebujących! Banki Żywności dziękują darczyńcom, wolontariuszom i partnerom za zaangażowanie. Kolejna zbiórka żywności w sklepach już w marcu.

Olej, konserwy mięsne i warzywne, przetwory, słodycze – to produkty, które najczęściej trafiały do zbiórkowych koszy sklepów w 450 miejscowościach w Polsce. Akcja została zorganizowana przez 31 Banów Żywności, z myślą o podstawowych potrzebach najuboższych. –7,4 % Polaków codziennie staje przed wyborem, ciepłe ubranie czy ciepły posiłek. Dwanaście potraw na wigilijnym stole jest dla nich odległym marzeniem. Ideą Świątecznej Zbiórki Żywności jest stworzeniem osobom potrzebującym możliwości godnego i radosnego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia. Zaangażowanie 52 000 wolontariuszy Świątecznej Zbiórki Żywności to dowód wrażliwości Polaków na sytuację najuboższych. – tłumaczy Marek Borowski, Prezes Zarządu Federacji Polskich Banków Żywności.

Żywność zebrana podczas Świątecznej Zbiórki Żywności to wynik nie tylko zbiórki w sklepach, ale również w firmach, na rynkach hurtowych i za pośrednictwem platformy charytatywni.allegro.pl.
Z pomocy skorzystało 260 000 podopiecznych organizacji współpracujących z Bankami Żywności m.in: jadłodajni, noclegowni dla bezdomnych, świetlic dla dzieci, hospicjów, stowarzyszeń dla najuboższych.

Banki Żywności dziękują wolontariuszom, darczyńcom i partnerom!

Firma McCormick Polska, właściciel marek Kamis i Galeo, udzieliła wsparcia finansowego
i przekazała własne produkty na akcję, a także zaangażowała pracowników w wolontariat na rzecz Banków Żywności. –
Nasza firma pomaga Bankom Żywności od czterech lat. Jesteśmy szczęśliwi, mogąc włączyć się w tak ważną inicjatywę w Polsce służącą niesieniu pomocy ludziom potrzebującym – tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem rozmiaru dobroczynności w całej Polsce oraz poziomu zaangażowania
w Świąteczną Zbiórkę Żywności wolontariuszy, w tym – na przestrzeni tych ostatnich 4 lat – około 200 osób z naszej firmy. Chcemy podejmować nowe działania z Bankami Żywności, bo wierzymy, że edukacja na temat gospodarowania żywnością oraz odżywiania pomoże stawić czoła problemowi marnowania żywności –
Olivier Touzalin, Prezes zarządu firmy McCormick Polska.

Dzięki życzliwości firmy Allegro za pośrednictwem serwisu charytatywni.allegro.pl potrzebującym zostało przekazanych 1714 kg żywności o wartości powyżej 10 000zł – Wsparliśmy w ten sposób już kilkadziesiąt projektów, łączących zakupy online z dobroczynnością. To nasz wkład w czynienie dobra, z którego jesteśmy dumni  – dodaje Krzysztof Śpiewek – Manager Projektów CSR w Allegro.

Dodatkowych 17 ton żywności przekazało Tesco Polska – Nasi klienci od wielu lat angażują się
w Świąteczną Zbiórkę Żywności. Chcąc okazać nasze wsparcie dla tej inicjatywy, do żywności zebranej przez naszych klientów w całym kraju zdecydowaliśmy się przekazać dodatkowe 20% – tłumaczy Adam Manikowski, dyrektor zarządzający Tesco Polska.

Rozdysponowanie prawie 830 ton żywności w tak krótkim czasie to trudne logistycznie zadanie. Zrealizowanie go było możliwe dzięki Grupie Raben, firmie logistycznej– wspieramy misję Banków Żywności przez cały rok, Świąteczna Zbiórka Żywności była ukoronowaniem naszej współpracy– Marta Szymborska, Kierownik ds. PR i CSR w Grupie Raben.

Banki Żywności działają przez cały rok

Kolejna tzw. Wielkanocna Zbiórka Żywności odbędzie się w terminie 11-13 marca 2016 r.

Banki Żywności działają przez cały rok angażując się w Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa, odbiór darowizn od producentów i sprzedawców żywności, jak również od rolników. Żywność przekazywana jest do organizacji partnerskich na terenie całego kraju. Banki Żywności w 2015 roku wsparły ponad 1,3 miliona osób potrzebujących w Polsce, przekazując łącznie ponad 140 000 ton żywności na cele społeczne. Oznacza to pomoc żywnościową od Banków Żywności w postaci 20 tirów żywności dziennie.

Zaangażuj się! Wejdź na www.bankizywnosci.pl