W celu uzyskania skierowania na otrzymywanie żywności w ramach Programu POPŻ należy się zgłosić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile przy ul. Kwiatowej 5. Ośrodek po weryfikacji dokumentów i kryteriów dochodowych wyda skierowanie wraz z adresem Banku Żywności oraz datą, kiedy należy się zgłosić do nas po żywność.

Skierowanie wydawane jest na osobę wnioskującą i nie jest konieczne, aby cała rodzina była obecna przy wydawaniu żywności. Jest możliwość odbioru żywności przez osobę trzecią, która posiada pisemne upoważnienie od osoby skierowanej. Do Banku Żywności należy zabrać ze sobą skierowanie (kompletne) oraz dokument potwierdzający tożsamość (paszport).

Żywność wydawana jest we wtorki i czwartki od godziny 9.30 do 13.30.

💙💛 Для отримання направлення на отримання продуктів харчування в рамках програми ПОПЗ необхідно звернутися до міського Центру соціальної допомоги в Пилі за адресою ул.Квіткова, 5. Центр після перевірки документів видасть направлення разом з адресою продовольчого банку і датою, коли ви повинні звернутися до нас за їжею.

Направлення видається заявнику, і не обов’язково, щоб вся сім’я була присутня при видачі їжі. Існує можливість прийому їжі третьою стороною, яка має письмовий дозвіл від особи, яка має направлення . У продовольчий банк необхідно взяти з собою видане направлення і документ, що засвідчує особу (паспорт).

Харчування видається по вівторках і четвергах з 9.30 до 13.30.