Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w pomoc humanitarną dla Ukrainy! Bez WAS, by się to nie udało 🧡🧡🧡

W dniu 10 marca br. dojechał do Kijowa transport z żywnością, środkami higienicznymi, a także lekami i innymi niezbędnymi rzeczami.