INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z zapytaniem ofertowym do postepowania 2/2021 informujemy o wyborze oferty.

Informacja o wyborze oferty.