INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z zapytaniem ofertowym do postepowania 2/2021 informujemy o wyborze oferty.

Informacja o wyborze oferty.

Budowa hali magazynowej Banku Żywności w Pile wraz z zapleczem biurowo-socjalnym, infrastruktura techniczną, zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu.

postępowanie 2/2021

UWAGA!!
W związku z awarią strony internetowej ulegają zmianie następujące terminy:
– termin składania ofert do 14 grudnia 2021 r,
– termin otwarcia ofert 14 grudnia 2021 r.,
– termin związania ofertą do 14 stycznia 2022 r.

Lista plików: