Związek Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności 7 kwietnia 2021 roku podpisał umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Wsparcie lokalnych organizacji pozarządowych w lokalizacjach problematycznych w związku z transportem żywności z wielkopolskich związków stowarzyszeń banków żywności do
potrzebujących”. Kwota zadania to 29500 zł, kwota dotacji wynosi 25000 zł. Dzięki dofinansowaniu Bank Żywności w Pile będzie realizował transport żywności zagrożonej zmarnowaniem do organizacji partnerskich oraz swoich członków, którzy są organizacjami pozarządowymi z terenu województwa wielkopolskiego.

Obecna sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa spowodowała wiele problemów w funkcjonowaniu NGO-sów, dotyczy to przede wszystkim kosztów
transportu. Wielu z nas jest zamkniętych w domach i nie ma możliwości uczestniczenia w życiu publicznym. Mimo wielu trudności nasi partnerzy starają się nieprzerwanie
prowadzić dystrybucję żywności wśród osób potrzebujących z obszaru swojego działania. Żywność która jest do dyspozycji Banku wymaga dobrej koordynacji czasu jej
rozdysponowania do partnerów i podopiecznych – ze względu na krótkie terminy przydatności do spożycia. Transport jest kluczowy dla sprawnego i szybkiego wykonania tych działań. Organizacje będą mogły skorzystać z kilku form transportu w zależności od ich możliwości dystrybucyjnych i specyfiki towaru. Podobne zadanie było realizowane
z sukcesem w 2020 roku, również ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Zadanie pn. „Wsparcie lokalnych organizacji pozarządowych w lokalizacjach problematycznych w związku z transportem żywności z wielkopolskich
związków stowarzyszeń banków żywności do potrzebujących” jest współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.