Bank Żywności w Pile we współpracy ze szkołami uczestniczącymi w projekcie „EkoMisja – nie marnuję” powołała do życia „Szkolne Klub Niemarnowania”. Uczniowie pod opieką nauczycieli przygotowali szereg działań w szkołach, mających na celu promocję ochrony środowiska oraz idei przeciwdziałania marnowaniu żywności.

„Szkolne Kluby Niemarnowania” to idea kółek tematycznych dla chętnych uczniów, dotyczących ekologii oraz zapobiegania marnotrawstwu jedzenia. W ramach „Szkolnych Klubów Niemarnowania” nauczyciel przeprowadza 7 lekcji o ekologii i niemarnowaniu żywności, w tym ekologicznych skutkach marnowania. Scenariusze lekcji oraz materiały do realizacji zadań są przekazywane nauczycielom przez Edukatorów Banków Żywności w postaci box-ów edukacyjnych. W ramach „Szkolnych Klubów Niemarnowania” szkoła organizuje zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, w szczególności te dotyczące kształtowania postaw proekologicznych, wykraczające poza podstawę programową
i programy nauczania.

W szkołach działa wiele kół zainteresować oraz zajęć dodatkowych, cieszę się, że do tej grupy dołączyliśmy również swoją cegiełkę współtworząc „Szkolne Kluby Niemarnowania”. Liczę, że ich działalność wpisze się na stałe w roczny plan pracy każdej ze szkół – powiedział Stanisław Borecki, dyrektor biura Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności.

Dotychczas stworzyliśmy „Szkolne Kluby Niemarnowania w 10 szkołach, w Pile oraz Miasteczku Krajeńskim.