Mieszkańcy Północnej Wielkopolski od wielu już lat, corocznie okazują swoje dobre serca i wspierają osoby potrzebujące podczas Świątecznych Zbiórek Żywności. Obecna sytuacja epidemiologiczna stawia przed nami wszystkimi dodatkowe wyzwania. Bank Żywności w Pile prowadzi akcję #ZarażamyDobrocią, mającą na celu zbiórkę darowizn na zakup środków ochrony osobistej dla osób najbardziej potrzebujących.

W tej wyjątkowej sytuacji, jaką jest pandemia koronowirusa, niektórzy z nas bardzo potrzebują pomocy. Doceniamy działania na rzecz różnych placówek, również tych niemedycznych,
w których jest ogromne zapotrzebowanie na maseczki, rękawiczki czy środki do dezynfekcji. Warto jednak w tym wyjątkowym dla nas czasie pamiętać o osobach, których nie stać na zakup maseczki czy środków do dezynfekcji. Osoby te,  często przeznaczają swoje pieniądze na najpotrzebniejsze produkty do przetrwania, a nie na rzeczy, chroniące ich przed zakażeniem –
powiedział Mieczysław Augustyn, prezes Banku Żywności w Pile.

Odpowiedzią na tę sytuację jest akcja, której inicjatorami byli Jacek Bogusławski, członek zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Mieczysław Augustyn, prezes Banku Żywności w Pile.  Dzięki dobrowolnym darowizną zakupione zostaną zestawy środków ochrony. Każdy taki box składał się będzie z maseczki wielokrotnego użytku, chusteczek antybakteryjnych oraz żelu do dezynfekcji.  Każdy zestaw zakupiony zostanie u lokalnych przedsiębiorców.

Wsparciem zostaną objęci seniorzy, osoby bezdomne oraz rodziny wielodzietne korzystające ze wsparcia żywnościowego Banku Żywności w Pile. Dystrybucja środków ochrony zajmą się: Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot (dla osób bezdomnych), Polski Związek Rencistów, Emerytów i Inwalidów w Pile (dla seniorów) oraz Bank Żywności w Pile (dla rodzin wielodzietnych). Zachęcamy wszystkich mieszkańców do wsparcia tej inicjatywy. Dowolne darowizny można przekazywać na konto Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności (nr. konta 02 1090 1320 0000 0000 3202 9822)