Bank Żywności w Pile rozpoczął dystrybucję specjalistycznych pojemników umożliwiających zachowanie ciągu chłodniczego odbieranych darowizn żywnościowych. Przedsięwzięcie to realizowane jest  w ramach projektu finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej, w ramach którego na ten cel zagwarantowano środki w wysokości prawie 10 000 zł. Łącznie do lokalnych organizacji pozarządowych współpracujących  z Bankiem Żywności w Pile  trafią 44
pojemniki marki THERMO FUTURE BOX.

Bank Żywności to rodzina społecznych aktywistów, chcących działać na rzecz  swojego lokalnego środowiska.  Wszystkie nasze działania zmierzają do jak najlepszego wsparcia ich
w trudnej pracy, jaką jest pomoc potrzebującym oraz ratowanie środowiska.  Cieszę się, że udało nam się zrealizować ten projekt oraz pozyskać na jego rzecz finansowanie

powiedział Stanisław Borecki, dyrektor Banku Żywności w Pile.

Wsparcie lokalnych organizacji pozarządowych możliwe jest dzięki realizacji projektu pn.: „Zwiększenie ilości i jakości dystrybucji żywności dzięki inwestycjom w rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych dystrybucji” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Dzięki temu przedsięwzięciu centrum dystrybucyjne Banku Żywności w Pile wzbogaciło się o przyjazny środowisku sprzęt m.in. wózek widłowy  oraz paletowy. Dodatkowo zakupiony został nowoczesny samochód dostawczy wyposażony w agregat chłodniczy. Umożliwi to odbiór darowizn wymagających utrzymania
odpowiedniej temperatury. 

Cieszę się, że dzięki temu projektowi możemy w jeszcze większym stopniu dbać o środowisko, jednocześnie wspierając naszych partnerów dystrybucyjnych. Zachowanie prawidłowego ciągu termicznego to kwestia bezpieczeństwa naszych odbiorców, które jest dla nas najważniejsze – powiedział Mieczysław Augustyn, prezes Banku Żywności w Pile.