W związku z wystąpieniem na ternie Polski koronowirusa COVID-19 informujemy Państwa iż, Bank Żywności Pile w najbliższym czasie będzie w miarę możliwości funkcjonował normalnie. Ponieważ sytuacja w każdej chwili może ulec zmianie, prosimy śledzić komunikaty na naszej stronie internetowej oraz na Facebooku.

Dystrybucja żywności wśród beneficjentów pomoc żywnościowe w dniu dzisiejszym odbędzie się w standardowych godzinach (9:30-13:30). Mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa oraz naszych pracowników, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas odbioru artykułów spożywczych a w szczególności:

1. Zachować bezpieczną odległość
Należy zachować co najmniej 1 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę. Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak 2019-nCoV, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać wirusa.
W budynku podczas wydawania żywności znajdować się może tylko 1 osoba

2. Dzieci oraz seniorzy – prosimy zostańcie w domu
Prosimy o nieprzychodzenie do punktu wydawczego rodziców z dziećmi oraz osobami towarzyszącymi. Osoby starsze prosimy o napisanie upoważnienia innemu członkowi rodziny lub zaufanemu sąsiadowi. Wzór upoważnienie dostępny jest na naszej stronie www.

3. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu
Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.

Prosimy Państwa również o przestrzeganie wytycznych dostępnym w miejscu dystrybucji żywności oraz przekazywanych przez osoby prowadzące dystrybucję.

W przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

PLIKI DO POBRANIA:
UPOWAŻNIENIE