W związku z licznymi pytaniami informujemy, że Bank Żywności Pile w najbliższym czasie będzie w miarę możliwości funkcjonował normalnie. Ponieważ sytuacja w każdej chwili może ulec zmianie, prosimy śledzić komunikaty na naszej stronie internetowej oraz na Facebooku.

Zawieszone są wszelkie działania edukacyjne, ale kontynuowana będzie działalność pomocowa oraz dystrybucja żywności (zależnie od możliwości i polityki wewnętrznej darczyńców). Prosimy jednak o zastosowanie się do koniecznych środków zapobiegawczych – zachowanie zasad higieny i unikanie bezpośredniego, bliskiego kontaktu z innymi osobami. W miarę możliwości prosimy, by nie przychodzić do punktów odbioru żywności z małymi dziećmi. Osoby starsze mogą pisemnie upoważnić innych do odbioru paczek w ich imieniu.

Paczki żywnościowe w ramach POPŻ będą wydawane w terminach wyznaczonych na skierowaniach.

Biuro Banku Żywności będzie funkcjonowało w standardowych godzinach pracy, prosimy jednak o kontakt mailowy lub telefoniczny.