Związek Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności 6 października 2023 roku w Poznaniu podpisał umowę na realizację przedsięwzięcia z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) o wartości 1891041,65 zł netto. Zadanie pn. „Modernizacja obiektu i zakup środków transportu”, będzie realizowane w 3 ETAPACH:
Etap 1: zakup i montaż ogrodzenia, montaż nawierzchni utwardzonych, ułożenie rurociągów i wpustów deszczowych, montaż instalacji chłodniczej w komorze chłodni, montaż instalacji chłodniczej w komorze mroźni.
Etap 2: zakup zestawów komputerowych, zakup elektrycznego wózka widłowego, instalacja fotowoltaiki, magazyn energii i stacja ładowania.
Etap 3: studnia, zbiornik wody opadowej, zakup samochodu elektrycznego do 3,5 t.
Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 2 325 981,23 zł brutto.

KPO

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) to program, który składa się z 56 inwestycji i 55 reform. Wzmocni polską gospodarkę oraz sprawi, że będzie ona łatwiej znosić wszelkie kryzysy.

Otrzymamy 59,8 mld euro (268 mld zł), w tym 25,27 mld euro (113,28 mld zł) w postaci dotacji i 34,54 mld euro (154,81 mld zł)  w formie preferencyjnych pożyczek.

Zgodnie z celami UE znaczną część budżetu przeznaczymy na cele klimatyczne (46,60%) oraz na transformację cyfrową (21,36%).

Pieniądze z KPO pomogą nam szybciej osiągnąć wyznaczone wcześniej cele. Dzięki nim zrealizujemy nowe inwestycje, przyśpieszymy wzrost gospodarczy oraz zwiększymy zatrudnienie. Fundusze zainwestujemy m.in. w rozwój gospodarki, innowacje, środowisko, cyfryzację, edukację i zdrowie. Każdy z nas na tym skorzysta.

Jakie obszary są wspierane?

  • Odporność i konkurencyjność gospodarki,
  • Zielona energia i zmniejszenie energochłonności,
  • Transformacja cyfrowa,
  • Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia,
  • Zielona, inteligentna mobilność
  • Poprawa jakości instytucji i warunków realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
  • REPowerEU
KPO wpisuje się w zalecenia Rady UE dla Polski (CSR) oraz Krajowy Program Reform. Obejmuje reformy i inwestycje, które rozpoczęły się po 1 lutego 2020 r. i zakończą do 31 sierpnia 2026 r.
 
Pieniądze KPO pochodzą z europejskiego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF). Aby je otrzymać, Polska musi podpisać umowę z KE na część grantową oraz umowę na część pożyczkową. Spłata pożyczki zakończy się nie później niż po 30 latach tj. do 2058 r.
Źródło: https://www.gov.pl/web/planodbudowy/o-kpo