W związku z niewyłonieniem podmiotu, który przeprowadziłby badanie sprawozdania finansowego dla Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności, kontynuujemy poszukiwania biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego i bilansu organizacji pożytku publicznego za 2022 i 2023 rok.

Oferty należy składać na adres stanislaw.borecki@bankizywnosci.pl

Związek Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności poszukuje biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego i bilansu organizacji pożytku publicznego za 2022 i 2023 rok.

Oferty należy składać do 7 grudnia 2022 r. na adres stanislaw.borecki@bankizywnosci.pl

,