INFORMACJA O WYBORZE BIEGŁEGO REWIDENTA

Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności w dniu 28.03.2023 roku została wybrana Kancelaria Biegłego Rewidenta REWIZOR Przemysław Szymański z siedzibą w Trzciance, ul. Parkowa 14, 64-980 Trzcianka do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ZS Pilski Bank Żywności za lata 2022 i 2023. 


W związku z niewyłonieniem podmiotu, który przeprowadziłby badanie sprawozdania finansowego dla Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności, kontynuujemy poszukiwania biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego i bilansu organizacji pożytku publicznego za 2022 i 2023 rok.

Oferty należy składać na adres stanislaw.borecki@bankizywnosci.pl

Związek Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności poszukuje biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego i bilansu organizacji pożytku publicznego za 2022 i 2023 rok.

Oferty należy składać do 7 grudnia 2022 r. na adres stanislaw.borecki@bankizywnosci.pl