Federacja Polskich Banków Żywności ma dla Was lodówki lub wsparcie finansowe na polepszenie warunków przechowywania żywności. Aby mniej żywności się marnowało, a więcej w bezpieczny sposób docierało do potrzebujących. 

Wnioski można składać do 1 sierpnia w generatorze: www.bezpiecznazywnosc.org.pl 

Konkurs został sfinansowany z zebranych środków podczas kampanii “Współczucie nikogo nie nakarmi. Twoja pomoc już tak”.  Kampania została zrealizowana z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. 

Partnerami wspierającymi kampanie i konkurs są Auchan Retail Polska i Grupa Amica.