Ostatni tydzień był czasem podsumowań, szczególnie dla uczniów. Zbliżający się koniec roku szkolnego był okazją do podziękowań. Jednym z zadań CIWIS subregionu pilskiego jest wspieranie i propagowanie WOLONTARIATU, dlatego 23 czerwca dyrektor Bank Żywności w Pile podziękował wolontariuszom ze Szkoła Podstawowa nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile , którzy wsparli tegoroczną Wielkanocną Zbiórkę Żywności. Bardzo dziękujemy dyrekcji szkoły, nauczycielom, ale przede wszystkim uczniom/wolontariuszom za udział w zbiórce. Wasz trud został zauważony.

W ramach Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych oferujemy wszelką pomoc dla NGO-sów z terenu subregionu pilskiego, które finansowane jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Zachęcamy wszystkie organizacje do kontaktu z nami w razie problemów lub pytań.

Dziękujemy!