22 000 złotych dotacji przekazała Gmina Piła dla Banku Żywności w Pile na  realizację programu pozyskiwania i dystrybucji żywności dla potrzebujących
mieszkańców miasta. Umowę o przekazaniu wsparcia podpisali prezydent Piotr Głowski oraz reprezentujący Bank Żywności w Pile Prezes  Zarządu Mieczysław Augustyn i Wiceprezes Zarządu Lech Gąsiorowski.

Dziękujemy za zaufanie jakim od lat obdarza nas Miasto Piła przekazując do realizacji zadanie pozyskiwania i dystrybucji żywności dla potrzebujących mieszkańców miasta. Tylko
w ramach ubiegłorocznej współpracy z nasza pomocą dotarliśmy do 1844 mieszkańców Piły znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Dzięki współpracy ze stowarzyszeniem
Pro-Senior w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa udało nam się pomóc ponad 2200 osobom. Łączna wartość żywności, która trafiła do podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej to  575 000 zł. Cieszymy się ogromnie, że możemy nieść pomoc we współpracy z innymi jednostkami mieszkańcom Piły
– powiedział Mieczysław Augustyn, prezes Banku Żywności w Pile.

Bank Żywności w Pile współpracuje z Urzędem Miasta Piły na rzecz najbardziej potrzebujących mieszkańców już od wielu lat. Efektem tej współpracy jest poszerzenie kanałów dystrybucji pomocy o nowe organizacje partnerskie z terenu miasta.

Chciałbym podkreślić, jak wiele, dobrych projektów realizują w naszym mieście organizacje pozarządowe, a współpraca z Pilskim Bankiem Żywności, jest stałym elementem i świetnym przykładem takiego współdziałania organizacji pozarządowych z Urzędem Miasta Piły – powiedział prezydent Piotr Głowski. – My dajemy tak małą kwotę, a dostajemy tak dużo.
To dowód na to, że warto ufać organizacjom pozarządowym i przekazywać im do realizacji część zadań będących w kompetencji samorządu
– podkreślił Prezydent Miasta Piły,
odnosząc się do podpisywanej umowy na przekazanie 22 000 złotych na sfinansowanie pozyskiwania i dystrybucji żywności dla potrzebujących mieszkańców miasta.