Podczas Walnego Zebrania Członków Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności jednogłośnie przyjęte zostały sprawozdania finansowe oraz merytoryczne z działalności w roku 2019 r. Modernizacja bazy magazynowej oraz sprzętu, wzrost ilości pozyskanej żywności, rozpoczęcie realizacji nowych projektów to tylko niektóre z efektów ubiegłorocznego działania Banku Żywności w Pile.

Rok 2019 to czas dużych zmian w Banku Żywności, nie odbyło by się to bez ogromnego zaangażowania wszystkich członków oraz pracowników biura za co wszystkim bardzo dziękuję. Razem zrobiliśmy kawał dobrej roboty ale wiele jeszcze przed nami. Wierzę, że razem osiągniemy sukces pomimo trudnej sytuacji epidemiologicznej, która również ma ogromny wpływ na naszą działalność – powiedział Mieczysław Augustyn, prezes Banku Żywności w Pile.

Prawie o ¼ wzrosła ilość pozyskiwanej żywności w ramach programu pozysku własnego. Podopieczni Banku Żywności w Pile otrzymali 588 436,13 kg żywności o wartości ponad 5 650 00,00 zł. Współpracowaliśmy z prawie 100 organizacji, dzięki którym mogliśmy dotrzeć z pomocą do osób potrzebujących. Łącznie w ramach realizowanych projektów przekazaliśmy ponad 1 214 900 kg żywności o wartości prawie 8 881 000 zł.

Odpowiadając na oczekiwania organizacji pozarządowych rozpoczęliśmy realizację projektu „Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych – subregionu pilskiego”, który finansowany jest ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. W ramach tego działania oferujemy wsparcie merytoryczne dla NGO oraz grup nieformalnych z terenu powiatów: Pilskiego, Złotowskiego, Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Chodzieskiego oraz Wągrowieckiego.

Realizowaliśmy szereg działań edukacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa prowadziliśmy szkolenia z zakresu prowadzenia domowego budżetu, zasad zdrowego żywienia oraz przeciwdziałaniu marnowania żywności. Przygotowaliśmy ciekawą ofertę warsztatów kulinarnych podczas, których zapraszaliśmy uczestników do wspólnego gotowania. Łącznie odbyło się ponad 100 spotkań, w których udział wzięło ponad 2 100 osób.

Siedziba Banku Żywności w Pile to również miejsce, w których gościliśmy uczniów szkół, których zapoznaliśmy z nasza codzienną pracą oraz zaprosiliśmy do udziału w specjalnym szkoleniu dla wolontariuszy. Dzięki dobrej współpracy z placówkami oświatowymi zrealizowaliśmy innowacyjny projekt „EkoMisja – nie marnuję”. Dzięki serii spotkań i nieszablonowych metod działania ponad 2000 zapoznało się z tajnikami ochrony środowiska oraz przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.

Rok 2019 to również ogromna zmiana w zapleczu technicznym. Dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska zakupiony został nowy samochód dostawczy z agregatem umożliwiającym przewóz produktów wymagających zachowania ciągu chłodniczego, czy nowy wózek widłowy. Oddana do użytku została również zmodernizowana cześć bazy magazynowej o powierzchni ponad 260 m2.