28 września 2020 r. w Regionalnym Centrum Kultury odbyło się Walne Zebranie Członków Pilskiego Banku Żywności. Posiedzeniu przewodniczył prezes Banku Żywności w Pile Mieczysław Augustyn.  Pośród poruszanych kwestii znalazły się m.in. zatwierdzenie sprawozdania z działalności banku za rok 2019, które zostało przyjęte jednogłośnie.

Mając na uwadze zdrowie oraz bezpieczeństwo przedstawicieli jednostek członkowskich, Walne Zebranie Członków Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności odbyło się
z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa.  Zebranym przedstawione zostały m.in. sprawozdanie z działalności Banku Żywności w Pile za rok 2019, protokół Komisji Rewizyjnej oraz protokół przeprowadzonego przez firmę zewnętrzną audytu.

Cieszę się, że pomimo wyjątkowej dla nas wszystkich sytuacji epidemiologicznej, mogliśmy się spotkać i wspólnie podjąć szereg ważnych decyzji mających wpływ na dalszy
rozwój Banku Żywności w Pile – powiedział Mieczysław Augustyn, prezes Banku Żywności w Pile.

Rok 2019 to przede wszystkim ogromna zmiana w zapleczu technicznym. Dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska zakupiony został nowy
samochód dostawczy z agregatem umożliwiającym przewóz produktów wymagających zachowania ciągu chłodniczego, czy nowy wózek widłowy.

Podczas posiedzenia przeprowadzono wybory uzupełniające do Zarządu Banku Żywności
w Pile. Wicestarosta Złotowski Małgorzata Sameć wybrana została na stanowisko członka Zarządu Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności.