28 września 2020 r. w Regionalnym Centrum Kultury odbyło się Walne Zebranie Członków Pilskiego Banku Żywności. Posiedzeniu przewodniczył prezes Banku Żywności w Pile Mieczysław Augustyn.  Pośród poruszanych kwestii znalazły się m.in. zatwierdzenie sprawozdania z działalności banku za rok 2019, które zostało przyjęte jednogłośnie.

Mając na uwadze zdrowie oraz bezpieczeństwo przedstawicieli jednostek członkowskich, Walne Zebranie Członków Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności odbyło się
z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa.  Zebranym przedstawione zostały m.in. sprawozdanie z działalności Banku Żywności w Pile za rok 2019, protokół Komisji Rewizyjnej oraz protokół przeprowadzonego przez firmę zewnętrzną audytu.

Cieszę się, że pomimo wyjątkowej dla nas wszystkich sytuacji epidemiologicznej, mogliśmy się spotkać i wspólnie podjąć szereg ważnych decyzji mających wpływ na dalszy
rozwój Banku Żywności w Pile – powiedział Mieczysław Augustyn, prezes Banku Żywności w Pile.

Rok 2019 to przede wszystkim ogromna zmiana w zapleczu technicznym. Dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska zakupiony został nowy
samochód dostawczy z agregatem umożliwiającym przewóz produktów wymagających zachowania ciągu chłodniczego, czy nowy wózek widłowy.

Podczas posiedzenia przeprowadzono wybory uzupełniające do Zarządu Banku Żywności
w Pile. Wicestarosta Złotowski Małgorzata Sameć wybrana została na stanowisko członka Zarządu Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *