Przeciwdziałanie marnowaniu jedzenia to ważny temat nie tylko w Czechach, które od 1 stycznia wprowadziły regulacje ograniczające utylizację żywności dla sklepów wielkopowierzchniowych, ale także w naszym kraju. W Polsce obecnie trwają prace nad podobną ustawą, którą popiera Federacja Polskich Banków Żywności. Zwraca ona jednocześnie uwagę na to, że na powodzenie regulacji duży wpływ będzie miało zadbanie o takie zapisy, które wpłyną na zwiększenie możliwości transportowych, magazynowych i finansowych organizacji. 

Zgodnie z założeniami nowej ustawy każdy ze sklepów o powierzchni powyżej 250 metrów kwadratowych w Polsce, byłby zobowiązany do zawarcia umowy z organizacją społeczną, która będzie mogła efektywnie zagospodarować wyprodukowaną żywność i przekazać najbardziej potrzebującym.

Zdaniem Federacji Polskich Banków Żywności już nawet sama kwestia poruszenia problemu marnowania żywności i wywołania wokół niego rozmów jest niezwykle istotna. Obecnie w Polsce ogółem marnowanych jest 9 mln ton żywności, zarówno po stronie rolników, producentów, sieci handlowych czy też gospodarstw domowych.  Wspólnota 32 Banków Żywności w Polsce stara się minimalizować to zjawisko od 20 lat. Z samymi sieciami handlowymi współpracuje już od dłuższego czasu i posiada wypracowane procedury odbioru żywności.  Współpraca ta jest na bardzo dobrym poziomie i rok do roku rodzi ona jeszcze większe zaangażowanie i zainteresowanie, także ze strony nowych sieci.

Mówiąc o projekcie ustawy w Polsce, w porównaniu do regulacji w Czechach, warto wiedzieć, że mówimy o zupełnie innej skali efektów. Podczas gdy Banki Żywności w Czechach w 2016 roku odebrały ogólnie 1300 ton żywności, to w Polsce uratowały 92 700 ton żywności. Precyzując wyniki działań ze współpracy z samymi sieciami handlowymi w naszym kraju, Banki Żywności pozyskały w 2016 roku 4 700 ton żywności. Za 2017 rok wyniki jeszcze podliczamy, choć na ten moment możemy już śmiało stwierdzić, że tendencja jest mocno wzrostowa. Prognozujemy, że po wejściu ustawy, w skali całego kraju nowe przepisy pozwoliłyby 32 Bankom Żywności ocalić nawet 30 tysięcy ton żywności rocznie, czyli 6 razy więcej niż obecnie – ocenia Marek Borowski, Prezes Zarządu Federacji Polskich Banków Żywności.

Siły magazynowe i transportowe Banków Żywności są również na bardzo dobrym poziomie. Trzeba jednak pamiętać o tym, że powodzenie ustawy będzie  uzależnione od stopnia gotowości organizacji pozarządowych do odbioru mocno zwiększonych ilości żywności.  Dlatego też priorytetem jest uwzględnienie potrzeb takich organizacji i zadbanie o ich silniejszy, niż dotychczas,  potencjał transportowy, magazynowy i finansowy. Istotna jest też dbałość o rzetelną i jasną informację, płynącą z ustawy, dotyczącą zasad zwolnienia z podatku.

W Polsce prace nad ustawą trwają od 2016 roku, są konsultowane i testowane pod kątem różnych rozwiązań. 18 grudnia 3 senackie komisje na pierwszym czytaniu przyjęły projekt ustawy. Pod koniec stycznia ma on trafić pod drugie czytanie na posiedzenia plenarne.