Szanowni Państwo,

miło mi jest poinformować, że rozpoczynamy rekrutację do działań towarzyszących w ramach POPŻ.

Z większością z Państwa miałem już okazję współpracować w poprzedniej edycji, ale ponieważ w gronie OPL są nowe organizacje i OPS-y przedstawię zasadnicze kwestie związane z działaniami towarzyszącymi.

Jak sama nazwa wskazuje działania towarzyszące mają uzupełniać ofertę Banku Żywności w dystrybucji samej żywności. Celem warsztatów jest pokazanie beneficjentom do czego można wykorzystać produkty z programu, jak ich nie marnować, jak przygotowywać zdrowe i smaczne posiłki, a także porozmawiać na temat m.in prawidłowego gospodarowania budżetem domowym.

Staramy się, aby przeprowadzane przez nas warsztaty w możliwie największym stopniu angażowały uczestników – proponujemy w ich trakcie ćwiczenia na wcześniej przygotowanych pomocach: mierzymy wskaźniki BMI, analizujemy skład ciała, dzielimy się na grupy, wspólnie gotujemy i degustujemy przygotowane wspólnie potrawy itp.

Wszystkie nasze działania służą wspomnianemu wcześniej celowi, a ponadto są tak zaplanowane, aby uzyskać jak największy stopień włączenia.

Na warsztaty przyjeżdża dwóch trenerów (czynni zawodowo nauczyciele szkół gastronomicznych, którzy dzięki pracy z młodzieżą potrafią w przystępny sposób przekazywać wiedzę i doświadczenie. Są wyposażeni w materiały potrzebne do przygotowania warsztatów. Od Państwa jako partnerów potrzebujemy kilku bardzo ważnych spraw:

 • Zapewnienie sali na warsztat, która będzie wyposażona w:
  • stoły i krzesła dla około 30 osób (przy których odbędzie część dietetyczno-żywieniowa), dodatkowe blaty robocze do przygotowywania posiłków (bez krzeseł) są mile widziane (dla warsztatu kulinarnego)
  • Prąd w celu podłączenia kuchenek indukcyjnych, piekarnika, czajnika elektrycznego, blendera itp.
  • Wodę w celu umycia rąk i przygotowania posiłków, herbaty, kawy itp.
  • W miesiącach jesienno – zimowo – wiosennych bardzo ważne jest, aby sala była dogrzana.
  • Jako Bank Żywności jesteśmy zobligowani przez Agencję Rynku Rolnego do publikowania harmonogramu warsztatów na stronie internetowej banku z miesięcznym wyprzedzeniem. Dlatego bardzo proszę oprócz terminów i godzin warsztatów podawać także możliwie dokładną lokalizację. Harmonogram z poprzedniego podprogramu odnajdziecie Państwo pod adresem: https://drive.google.com/open?id=0B83eBRAUWjpJb0xUM3hmdFZUWTQ
 • Przygotowania stosownej dokumentacji:
  • Na każde spotkanie składające się z dwóch lub trzech warsztatów (to ustalimy indywidualnie) potrzebny jest jeden aktualny załącznik nr 1 – ogólna lista osób uprawnionych do odbioru żywności (wzór przesyłam w załączniku), który przygotowuje Ośrodek Pomocy Społecznej.
  • Na każde spotkanie składające się z dwóch lub trzech warsztatów (to ustalimy indywidualnie) potrzebna jest osobna lista osób zaproszonych przez OPL. Jest to o tyle ważne, że każdy warsztat musi mieć swoją odrębną dokumentację. Pomimo, że łączymy w jeden blok dwa lub trzy warsztaty to w dalszym ciągu pozostają to dwa lub trzy różne wydarzenia.
  • Podczas warsztatów trenerzy przygotują w oparciu o przygotowane przez Państwa powyższe dokumenty załącznik nr 8 (jest jednocześnie listą obecności), który także przesyłam w załączeniu. Wszystkie te dokumenty
  • Warto też pamiętać, aby umieszczać w OPS-ach i pomieszczeniach gdzie będą odbywały się warsztaty plakaty informujące o nich oraz w miarę możliwości umieszczać na stronach internetowych OPL i OPS informacje o przeprowadzanych warsztatach (proszę zgłaszać zapotrzebowanie – będą do odbioru w Banku Żywności). To dobra praktyka, która jest oceniana przez przeprowadzających kontrole.
 • Przeprowadzenie rekrutacji
  • Za rekrutację osób na warsztaty podobnie jak w roku ubiegłym odpowiadają OPL w porozumieniu z Ośrodkami Pomocy Społecznej. 
  • Osoby, które skierujemy na warsztaty wpisujemy do przygotowanego do tego celu formularza (w załączniku) „Lista osób skierowanych …” i maksymalnie na 7 dni przed rozpoczęciem warsztatu przesyłamy elektronicznie na adres popz.pila@gmail.com razem z załącznikiem nr 1. Podczas warsztatu powinien być obecny przedstawiciel OPL lub OPS w celu potwierdzenia podpisem i pieczątką, że warsztat się odbył.
  • Kolejną nowością jest także możliwość wzięcia udziału tej samej osoby w całym cyklu warsztatów. Trenerzy przygotowali 3 warianty warsztatów dietetyczno-żywieniowych, 3 warianty warsztatów kulinarnych oraz jeden wariant warsztatu z edukacji ekonomicznej i jeden z niemarnowania żywności. Doświadczenie pokazuje, że osoby, które wzięły już udział w warsztacie wyrażają chęć ponownego przyjścia. Wystarczy zaprosić jedną lub kilka grup 25-30 osobowych, które zdeklarują się, że raz na 2-3 miesiące zechcą poświęcić ok 5 godzin swojego czasu na warsztaty. Ilość takich grup ustalimy indywidualnie. Oczywiście jeśli uznacie Państwo, że za każdym razem będziecie zapraszać nowe osoby jest taka możliwość – poszczególne warianty warsztatów są niezależne o pozostałych i stanowią odrębny materiał.
  • Sugerowałbym, ale jest w tym duża dowolność, aby na spotkanie (składające się z dwóch lu trzech warsztatów) zapraszać 40 osób uprawnionych (np. całe rodziny). Zawsze część z zaproszonych osób nie przyjdzie z różnych przyczyn. Chodzi o to żeby mieć pewność, że na warsztacie będzie pomiędzy 20, a 25 osób – na tym mi bardzo zależy

Mam nadzieję, że wyczerpałem najważniejsze aspekty działań towarzyszących. Dodam tylko, że wypracowany w poprzedniej edycji tryb warsztatów polegał na tym, że całość spotkania rozpoczynała się warsztatem dietetyczno-żywieniowym, który trwał 2 godziny, po krótkiej przerwie odbywał się warsztat kulinarny, na który trzeba poświęcić 3 godziny. W tym roku chcemy zaproponować dodatkowy warsztat z wiedzy ekonomicznej, ale szanując czas Państwa podopiecznych nie musi (choć będzie to mile widziane) wszystko odbywać się jednego dnia. Jednego dnia powinien się odbyć warsztat dietetyczno-żywieniowy i kulinarny – w sumie 4,5-5 godzin. Przy rekrutacji można informować, że organizatorzy zapewniają poczęstunek (który wspólnie przygotowujemy).

W Podprogramie 2017 do realizowania mamy najwięcej warsztatów kulinarnych. U części z Państwa będziemy zatem krócej (godzinowo) niż w latach poprzednich – na sa

Przy okazji każdego spotkania (dwóch lub trzech warsztatów) beneficjenci otrzymają praktyczny upominek nawiązujący do tematyki zajęć.

Chcąc usprawnić sposób rezerwowania terminów wzorem poprzedniej edycji pozwalam sobie zaproponować kalendarz, do którego wszyscy będą mieć swobodny dostęp i możliwość edycji. Przy nazwie dni tygodnia jest informacja w jakich godzinach może odbyć się warsztat. Zielonym i żółtym kolorem zaznaczyłem dni, w których dwuosobowe zespoły trenerów są do Państwa dyspozycji. W zależności od dnia do Państwa dyspozycji będzie jeden lub dwa zespoły trenerów, które mogą się udać w zupełnie różne miejsca – zwłaszcza w sobotę !!.  Aby edytować proszę kliknąć w kratkę, aby pojawił się kursor i wpisać nazwę OPL. W ten prosty sposób pozostałe OPL będą widziały, że termin jest już zajęta.

Zdaję sobie sprawę, że zaproponowany harmonogram nie jest szczytem marzeń. Ulegnie to poprawie w grudniu br. Póki co musimy pracować na tym co jest.

Wystarczy kliknąć link: https://drive.google.com/open?id=1Py8HDJh3eVBkyiOU_aQq9JL47RCtmojVHkrpKAseEJM

Proszę pamiętać, aby przy sporządzaniu jakiejkolwiek dokumentacji związanej z działaniami towarzyszącymi używać logotypów w nagłówkach lub stopkach.

W poprzedniej edycji posługiwaliśmy się przy zapraszaniu beneficjentów zaproszeniami imiennymi (ja drukowałem ogólne zaproszenia, a OPL w wykropkowanych miejscach wpisywały imię i nazwisko, datę, godzinę itd). Jeśli chcecie Państwo, aby przygotować takie zaproszenie bardzo proszę do 15 października br. wyrazić chęć ich otrzymania (do odbioru w Banku Żywności w Pile)

W razie dodatkowych pytań, wątpliwości lub sugestii proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Witold Urbanowicz

koordynator działań towarzyszących POPŻ 2014-2020

503 138 691

popz.pila@gmail.com

Pliki do pobrania