Federacja Polskich Banków Żywności nie koordynuje odbioru warzyw i owoców objętych tymczasowymi nadzwyczajnymi środkami wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej. Decyzja o odbiorze, od lokalnego dostawcy, podejmowana jest bezpośrednio i indywidualnie przez Banki Żywności, które decydują o rodzaju i ilości warzyw oraz owoców, które są w stanie przyjąć, zagospodarować i przekazać do spożycia przez osoby potrzebujące. 

Przypominamy, że doskonałym sposobem na zagospodarowanie znaczących ilości jabłek lub innych warzyw i owoców jest ich przetworzenie na soki, musy i przetwory. Produkty przetworzone nadają się do dłuższego przechowywania i dają możliwość racjonalnej ich dystrybucji. Jednak na chwilę obecną przepisy na poziomie krajowym nie przewidują takiej możliwości.

Pełny rejestr organizacji charytatywnych uprawnionych do obioru żywności znajduje się na stronie Agencji Rynku Rolnego pod adresem:
http://www.arr.gov.pl/rejestr-jednostek-organizacyjnych-i-osob-fizycznych-embargo