Wielkanocna Zbiórka Żywności w tym roku odbędzie się w dniach 5-6 kwietnia. Akcja organizowana jest przez Pilski Bank Żywności, w miastach województwa wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego, na terenie blisko 80 sklepów spożywczych. Do dzielenia się żywnością z potrzebującymi zachęcać będzie 1000 wolontariuszy.
Pomóc może każdy. Lista sklepów, biorących udział w akcji pojawi się z początkiem kwietnia na stronie
Pila.bankizywnosci.pl/

W ubiegłym roku, dzięki ofiarności darczyńców, wolontariusze zebrali przez dwa dni Wielkanocnej Zbiórki Żywności prawie 9 000 kg artykułów spożywczych, które trafiły
do około  7 500 osób potrzebujących. Banki Żywności są gotowe przyjąć i przekazać znacznie więcej produktów spożywczych.

Przez cały weekend ponad 1000 wolontariuszy Banków Żywności w wybranych sklepach będzie dyżurowało przy specjalnie oznakowanych koszach.
Będą informowali o akcji, odbierali żywność, a następnie sortowali ją, ważyli i przygotowywali do dostarczenia
do lokalnych organizacji pomocowych.
Osoby potrzebujące otrzymają wsparcie jeszcze przed świętami.

Każdy klient będzie mógł przekazać wolontariuszom produkty spożywcze, którymi chce podzielić się z osobami najuboższymi. Produkty rekomendowane to: olej, konserwy mięsne i warzywne, mąka, cukier, olej, bakalie, czy słodycze.

W całej Polsce ponad 1,6 miliona osób, żyjąc w skrajnym ubóstwie, na wszystkie swoje wydatki ma do dyspozycji mniej niż 600 zł miesięcznie. Jeszcze więcej osób mimo stałego zatrudnienia, nie jest w stanie zapewnić sobie jedzenia na co dzień. Podstawowa pomoc żywnościowa pozwala na godne życie i ułatwia potrzebującym powrót do
samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Bank Żywności w Pile pomaga blisko 24 000 potrzebującym współpracując z ponad 80 organizacji lokalnych.
Produkty zebrane podczas zbiórki trafią do najbiedniejszych dzieci, rodzin wielodzietnych, samotnych rodziców, bezdomnych, chorych i bezrobotnych, a także do osób
pracujących, których nie stać na zakup żywności.