Prezes Pilskiego Banku Żywności
Mieczysław Augustyn 

Prezes PBŻ - Mieczysław Augustyn

Prezes PBŻ – Mieczysław Augustyn

Kim jestem? Tak postawione pytanie zamieniłbym raczej na: po co jestem? lub dla kogo jestem?

Jestem dla tych wszystkich osób, którzy napotykają w swojej codzienności na różnego rodzaju trudy i problemy. Dopóki wszystko układa się w naszym życiu według naszego planu nie potrzebujemy do szczęścia niczego i nikogo. Kiedy jednak powinnie nam się przysłowiowa noga szukamy pomocy – u rodziny, bliskich, przyjaciół i znajomych. Kiedy to nie wystarczy liczymy na pomoc lokalnych władz, urzędów – państwa, w którym żyjemy. Kiedy z jakichś względów nie jesteśmy zadowoleni z oferowanej pomocy szukamy kogoś, kto może wskazać inną, lepszą drogę do rozwiązania problemu.

Tym kimś postaram się być ja. Od wielu lat pracuję z ludźmi i dla ludzi, którym los na ich drodze położył więcej lub mniej problemów. Przez wiele lat byłem dyrektorem Domu Pomocy Społecznej. Dzięki pracy z ludźmi stałem się jeszcze bardziej wrażliwy na problemy ludzi starszych i ubogich. Dzięki mojej skromnej inicjatywie zawiązał się w Pile Pilski Bank Żywności, który wspiera materialnie najuboższe rodziny w regionie. Tych inicjatyw, projektów było i jest naprawdę dużo i być może dzięki temu miałem okazję zasiadać w Radzie Miasta i w latach 2002-2005 jej przewodniczyć.

Dzięki tym doświadczeniom i przekonaniu, że dla rodzin i seniorów w naszym kraju trzeba jeszcze bardzo wiele zrobić postanowiłem kandydować do wyższej izby naszego parlamentu – Senatu. Dzięki zaufaniu, którym obdarzyli mnie wyborcy zostałem 25 czerwca 2005 r. wybrany i rozpocząłem swą parlamentarną pracę, która trwa do dziś. Od początku byłem związany z Komisją Rodziny i Spraw Społecznych i po niemal 8 latach przewodniczę jej pracom.

Aktualnie pracuję nad Ustawą o Pomocy Osobom Niesamodzielnym, która ma poprawić sytuację osób wymagających opieki a także ich rodzin.

Jeśli mieliby Państwo poważny problem, który Państwa zdaniem wymagał by mojej interwencji bardzo proszę skontaktować się z moim biurem. Po konsultacji z prawnikiem podejmiemy wspólnie stosowne kroki aby sprawę spróbować wyjaśnić. Jestem także otwarty na wszelkie mądre i potrzebne inicjatywy mieszkańców – jeśli potrzebujecie Państwo wsparcia lub rady jestem do dyspozycji – oczywiście po wcześniejszym umówieniu się.

V-ce Prezes Pilskiego Banku Żywności
Lech Gąsiorowski