PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY  Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2018

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień  2018 – czerwiec 2019,  a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  wrzesień 2018 – czerwiec 2019

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności [OPR] do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL], która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, do 30.09.2018 r. – 1 268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028 PLN, dla osoby w rodzinie, a od 01.10.2018 r. – 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 1. Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2018 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok 49 kg w tym:
  1. Artykuły warzywne i owocowe:
   1. groszek z marchewką 3,6 kg,
   2. fasola biała 3,6 kg,
   3. koncentrat pomidorowy 1,60 kg,
   4. buraczki wiórki 1,05 kg,
   5. powidła śliwkowe 1,80 kg,
  2. Artykuły skrobiowe:
   1. makaron jajeczny 4,5 kg,
   2. makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg
   3. ryż biały 3 kg,
   4. kasza gryczana 1,5 kg,
   5. herbatniki maślane 0,8 kg,
  3. Artykuły mleczne:
   1. mleko UHT 7 l,
   2. ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
  4. Artykuły mięsne:
   1. szynka drobiowa 3 kg,
   2. szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
   3. pasztet wieprzowy 0,64 kg,
   4. kabanosy wieprzowe 0,36 kg,
   5. filet z makreli w oleju 1,7 kg,
  5. Cukier
   1. cukier biały 4 kg,
   2. miód nektarowy wielokwiatowy 0,4 kg
  6. Tłuszcze
   1. olej rzepakowy 4 l,
  7. Dania gotowe
   1. gołąbki w sosie pomidorowym 1,6 kg;
  8. Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych   [co najmniej 3] z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo.
  9. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
  10. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2018 do danej OPR/OPL przekroczy limit przydziału żywności dla OPR/OPL , Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 39,5 kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych
  11. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
  12. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
  13. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ – NIEODPŁATNIE.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne;
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

Harmonogram DT

WYKAZ ORGANIZACJI PARTNERSKICH LOKALNA  NA DZIEŃ 31,03,2019
numer umowy nazwa orgnizacji osoba kontaktowa telefon email
1 Fundacja im. Jana Banacha w Kruszewie ul. Szkolna 4,64-850 Ujście Joanna Banach 690 890 891 joanna.banach.pila@gmail.com
2 Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych w Połajewie ul. Obornicka 6a, 64-710 Połajewo Teresa Plesiak 662 511 211 teresa.plesiak1@gmail.com
3 Stowarzyszenie PRO-SENIOR ul. Bydgoska 68, 64-920 Piła Grażyna Rojek 510 185 439 pbzbiuro@poczta.onet.pl
4 Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych – Koło w Wałczu ul. Okulickiego 33, 78-600 Wałcz Anna Kałamaż 530 909 892 akalamarz@umwalcz.pl
5 Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych dla Regionu Rozwój ul. Jaśminowa 2, 64-930 Szydłowo Sławomir Czerniel 509 206 603 sczerniel@wp.pl
6 Ochotnicza Straż Pożarna w Siedlisku Siedlisko 24, 64-980 Trzcianka Moika Łukaszewska 600 313 074 monika.stefa0003@wp.pl
7 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciance os. Słowackiego 24, 64-980 Trzcianka Monika Łukaszewska 600 313 074 monika.stefa0003@wp.pl
8 Towarystwo Przyjaciół Dzieci oddział powiatowy w Wałczu ul. Kilińszczaków 13, 78-600 Wałcz Ewa Bączkowska 601 395 515 tpdwalcz@o2.pl
9 Gminny Ośrodek Pomocy Społęcznej w Białośliwiu ul. Księdza Kordeckiego 1, 89-340 Wałcz Paulina Furman 67 287 50 86 gops_bialosliwie@poczta.onet.pl
10 Gminny Ośrodek Pomocy Społęcznejw Tarnówce ul. Niepodległości 18, 77416 Tarnówka Ewa Pyszka 67 266 43 53 gops@tarnowka.pl
11 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku Krajeńśkim ul. Kościuszki 38, 89-350 Miasteczko Krajeńśkie Sabina Michniewicz 67 287 34 19 gops_miasteczko@wp.pl
12 Caritas Parafii p.w. św. Anny w Krajence ul. Szkolna 1, 77-430 Krajenka Katarzyna Stawowska 67 261 90 86 mgops@krajenka.pl
13 Ochotnicza Straż Pożarna w Tucznie ul. Klasztorna 36, 78-640 Tuczno Emilia Janczewska 67 259 35 49 mgops.tuczno@gmail.com
14 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wapnie ul. Solna 3/3, 62-120 Wapno Anna Popiel 67 268 73 03 gops.wapno@op.pl
15 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie ul Kościuszki 41B, 64-610 Rogoźno Ewelina Kowalska 785 009 440 opsrogozno@pocztaa.onet.pl
16 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie ul. Strzelecka2, 78-630 Człopa Elżbieta Drab 67 259 18 25 mgops czlopa@op.pl
17 Stowaryszenie Wspierania Rozwoju Aktywna Rodzina ul. Mściszewska 10, 62-095 Murowana Goślina Radosław Szpot 510 172 284 radek.szpot@gmail.com
18 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Miejskie w Mirosławcu ul Polna 23, 78-650 Mirosławiec Justyna Strzelecka 728 446 293 justyna.strzelecka.71@wp.pl
19 Stowarzyszenie Służymy Innym Mieszkańców Wsi Pieczynek Pieczynek 14, 77 400 Złotów Zuzanna Gaj 782 150  472 brak
20 Stowarzyszenie Na Rzecz Odnowy Wsi Zielonowo „Społęczni Zielonowo” Zielonowo 16, 64-730 Wieleń Dorota Pocztowska 782 143   113 dorotapocztowska@wp.pl
21 Stowarzyszenie „Dla dobra wspólnego” Jedrzejewo 16, 64-700 Czarnków Zofia Chestkowska 506 309  741 brak
22 Krzyskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzi i Przyjaciół ul. Wojska Polskiego 11/12, 64-761 Krzyz Wielkopolski Magdalena Zatorska 728 965 441 m.a.zatorska@gmail.com
23 Gminny ośrodek Pomocy Społecznejw Ryczywole ul. Mickiewicza 10, 64-630 Tyczywół Elżbieta Gawrońska 67 238 76 35 ops@ryczywol.pl
24 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku ul. Bydgoska38, 89-300 Wyrzysk Hanna Łapacz 67 286 21 92 sekretariat@mgops-wyrzysk.pl
25 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieleniu ul. Międzyleska 4, 64-730 Wieleń Lucyna Nawrot 67 256 13 59 mgopswielen@op.pl
26 Wielkopolskie Stowarzyszenie Społęczno Gospodarcze ul. Gdańska5, 64-915 Jastrowie Piotr Pokajewicz 602 714 355 piotrpokajewicz@wp.pl
27 Caritas Diecezji Bydgoskiej- Caritas Parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Zakrzewie ul. Ks. Domańskiego 11, 77-424 Zakrzewo Iwona Piątkowska 601 667 374 gops@zakrzewo.org.pl
28 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałczu ul. Dąbrowskiego 6, 78-600 Wałcz Agata Trzaskalska 67 258 99 86 gops-walcz@poczta.onet.pl
29 Miejsko Gminny Ośrdek Pomocy Społęcznej w Łobżenicy ul. Złotowska 11a, 89-310 Łobżenica Anna Gryniewicz 67 266 47 97 opslobzenica@prosysko.pl
30 Stowarzyszenie Wspólnie Możemy Więcej Zalesie 22, 77-400 Złotów Alicja Bulawa 504 353 371 alcia1968@wp.pl