Realizacja przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie ilości i jakości dystrybucji żywności dzięki inwestycjom w rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych dystrybucji” jest możliwa dzięki dofinansowaniu w formie dotacji przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 322 400.00 zł

Dzięki rozwojowi infrastruktury technicznej  będziemy mogli przyjmować od producentów, przetwórców i handlowców więcej darowizn artykułów spożywczych. Otrzymaną żywnością będziemy wspierać, za pośrednictwem ponad 80 naszych organizacji partnerskich, osoby i rodziny potrzebujące pomocy  – z terenu województwa wielkopolskiego, pomorskiego oraz zachodniopomorskiego.

Realizacja wymienionego przedsięwzięcia umożliwi coroczne  redystrybuowanie do potrzebujących zróżnicowanej asortymentowo żywności – pozyskanej i pochodzącej
z  darowizn, w tym artykułów wymagających transportu i przechowywania w warunkach chłodniczych  (niezależnie od innych form pomocy realizowanych przez nasz Bank Żywności).

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia realizowanego przez Związek Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności  w ramach zawartej umowy obejmuje:

  • zakup samochodu dostawczego pozwalającego zagwarantować łańcuch chłodniczy,
  • zakup elektrycznego wózka widłowego oraz wózka paletowego,
  • zakup 44 sztuk pojemników termoizolacyjnych do przewozu żywności,
  • zakup zestawu komputerowego.

 

[su_posts tax_term=”32″ order=”desc”]