PL

Uwaga WYSTAWA!!!

Pilski Bank Żywności organizuje otwartą wystawę fotograficzną pt. “ŚWIAT OCZAMI MIESZKAŃCÓW PIŁY”. Każdy, kto interesuje się fotografią i ma ciekawe zdjęcia do zaprezentowania, które przedstawiają: naturę, rzeczy, wspomnienia z podróży lub inne, które chcecie, żeby ujrzały światło dzienne możecie przesłać do nas.

Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w wystawie:

 1. Zgłoszenie fotografii na wystawę odbywa się wyłącznie za wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres: emil.zerebilo@bankizywnosci.pl do dnia 30 września.
 2. Fotografie muszą zostać zapisane w formacie jpg, rozdzielczości 300 dpi.
 3. Każdy uczestnik może zgłosić na wystawę maksymalnie trzy fotografie. Każda fotografia musi być zapisana w odrębnym pliku. Nazwa pliku powinna być tytułem fotografii. Opcjonalnie może być opis fotografii, miejsca przedstawionego na zdjęciu lub wspomnienia. Opis powinien być załączony jako plik doc. Zatytułowany „opis fotografii” i zawierać tytuły tożsame z nazwą plików i opisy.
 4. Organizator nie przyjmuje prac zbiorowych.
 5. W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące informacje
  1. Imię i nazwisko Uczestnika
  2. Numer telefonu
  3. Data i miejsce wykonania fotografii
 6. Adres e-mail, z którego zostało przesłane zgłoszenie będzie traktowany jako adres korespondencyjny Uczestnika.
 7. Prace mogą przesyłać wyłącznie autorzy fotografii.
 8. Obróbka zdjęć przesłanych na wystawę może polegać jedynie na działaniach polegających na rozjaśnianiu, kontrastowaniu, kadrowaniu i redukcji koloru. Wszelkie zmiany, a zwłaszcza fotomontaż są niedopuszczalne.
 9. Uczestnicy wystawy nie ponoszą kosztów wydruków zdjęć. Prace zostaną wydrukowane w oparciu o pliki przesłane do organizatora.
 10. Zgłoszenia przesłane po terminie lub nie spełniające wymagań określonych w niniejszym regulaminie zostaną odrzucone. Organizator usunie e-maile zawierające odrzucone zgłoszenia.
 11. Przesłanie przez Uczestnika zgłoszenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.

Planowany czas wystawy od 21 października do 10 listopada 2022 roku włącznie. Wernisaż natomiast planowany jest 21 października o godzinie 18:00 w Kawiarni Dworcowa na Dworcu PKP w Pile, tam tez do 10 listopada będzie można oglądać fotografie.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w wystawie w tym osoby z Ukrainy.

Zadanie realizowane i finansowane jest w ramach dotacji Federacji Polskich Banków Żywności.

UA

Увага, виставка!!!

Пільський продовольчий банк організовує відкриту фотовиставку «Cвіт очима жителів Піли» кожен, хто цікавиться фотографією і має цікаві фотографії для демонстрації, які зображують: природу, речі, спогади про подорожі або інші, які ви хочете, щоб вони побачили світло, ви можете відправити нам.

Що потрібно для участі у виставці:

1. Подача фотографії на виставку здійснюється тільки по електронній пошті за адресою: emil.zerebilo@bankizywnosci.pl до 30 Вересня.

2. Фотографії повинні бути збережені у форматі jpg з роздільною здатністю 300 dpi.

3. Кожен учасник може представити на виставку максимум три фотографії. Кожна фотографія повинна бути збережена в окремому файлі. Ім’я файлу має бути назвою фотографії. В якості опції може бути опис фотографії, місця, зображеного на фотографії, або спогади. Опис повинен бути прикріплений у вигляді док-файлу під назвою “опис фотографії” і містити назви, ідентичні імені файлів і описам.

4. Організатор не приймає колективні роботи.

5. В електронному листі, відправленому на адресу організатора, повинна бути вказана наступна інформація:

 • ім’я учасника
 • номер телефону
 • дата і Місце зйомки

6.           Адреса електронної пошти, з якої була відправлена заявка, буде розглядатися як поштова адреса учасника.

7.           Роботи можуть бути представлені тільки авторами фотографій.

8.           Обробка фотографій, завантажених на виставку, може складатися тільки з дій по освітленню, контрастування, кадрування і зменшення кольору. Будь-які зміни, особливо фотомонтаж, неприпустимі.

9.           Учасники виставки не несуть витрати на друк фотографій. Роботи будуть роздруковані на основі файлів, завантажених організатору.

10.         Заявки, відправлені після закінчення терміну або не відповідають вимогам, викладеним у цих правилах, будуть відхилені. Організатор видалить електронні листи, що містять відхилені заявки.

11.         Повідомлення учасником заявки рівносильно прийняттю учасником положень цих Правил.

Запланований час виставки з 21 жовтня по 10 листопада 2022 року включно. Відкриття заплановане на 21 жовтня о 18:00 в кафе Dworcowe на залізничному вокзалі в Пилі, там же до 10 листопада можна буде подивитися фотографії.

Ми сердечно запрошуємо всіх зацікавлених осіб взяти участь у виставці, в тому числі осіб з України.

Робота реалізується і фінансується в рамках гранту Федерації польських продовольчих банків.