21Maj/19

Podejmij EkoMisję, nie marnuj żywności.

Projekt “EkoMisja – Nie Marnuję” ma za zadanie zwiększać świadomość, głównie dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych (rodziców, nauczycieli) na temat ekologicznych skutków marnowania żywności. Dążymy do tego, by budować proaktywne postawy i zachowania ekologiczne wśród osób dorosłych, dzieci oraz młodzieży, poprzez działania edukacyjne pokazujące pozytywne aspekty ograniczenia marnowania żywności dla indywidualnych konsumentów (oszczędność pieniędzy, oszczędność energii, wody, surowców, troska o planetę, odpowiedzialność społeczna) oraz kreowanie mody na niemarnowanie żywności, jako kompleksowego zachowania proekologicznego.

Pilski Bank Żywności jako jeden z 10 Banków w Polsce rozpoczął nowatorski projekt EkoMisja – nie marnuję. Przeciwdziałanie marnowaniu żywności oraz zmniejszanie niedożywienia to główne cele naszej działalności. Niestety Polska znajduje się na 5 miejscu w UE pod względu  ilość wyrzucanej żywości. Statystyczny Polak marnuje jej rocznie ok. 235 kg. Tym projektem będziemy starali się zachęcić nie tylko dzieci ale również dorosłych do przeciwdziałania marnowaniu żywności – powiedział Stanisław Borecki, dyrektor biura Pilskiego Banku Żywności

W ramach projektu powstała kampania społeczna „Marnując Żywność – Marnujesz Planetę”. Projekt zakłada działania edukacyjne w szkołach podstawowych na lata 2018-2020, realizowane przez edukatorów z Pilskiego Banków Żywności. Udział w projekcie weźmie 10 szkół podstawowych z Piły i okolic oraz 2 000 uczniów. Pierwsza edycja rozpoczęła się w marca 2019. Projekt zakłada zainicjowanie ekologicznych kół tematycznych – Szkolne Kluby Niemarnowania, których ideą będzie rozwijanie myślenia ekologiczne oraz kształtowanie postaw proekologicznych.

Projekt „EkoMisja Nie Marnuję” finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Partnerzy merytoryczni projektu:
Ministerstwo Środowiska
Minister Edukacji Narodowej
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Instytut Badań Edukacyjnych

08Lis/18

Więcej relacji, mniej formalności.

Banki Żywności dzięki swoim możliwościom działania na masową skalę, są największym realizatorem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w Polsce. W ostatnim Podprogramie z pomocy skorzystało ponad 750 tysięcy osób. Obecnie organizacja uruchomiła kolejne dostawy żywności w nowym Podprogramie na sierpień 2018-czerwiec 2019. Banki Żywności wprowadziły również praktyki usprawniające cały proces przekazywania produktów, który umożliwia szybszą pomoc i większą koncentrację na człowieku niż na formalnościach. Rozwiązania te zostały docenione przez instytucje unijne.

Jako jedna z 4 organizacji pozarządowych realizujących ten program, Banki Żywności odpowiadają za dystrybucję 54% żywności. Resztę, tj 46% żywności zagospodarowują trzy inne organizacje, biorące udział w programie.

Efektywna realizacja pomocy żywnościowej i szybkie docieranie do osób potrzebujących jest w dużej mierze zależne od możliwości logistycznych organizacji, możliwości technicznych, ale również od kwestii administracyjnych. Profesjonalizacja działań na tych poziomach jest niezbędna by wspierać ponad 1300 współpracujących z Bankami Żywności lokalnych organizacji partnerskich. Ma to przełożenie na końcowego odbiorcę tej pomocy, którym jest człowiek ze swoją podstawową potrzebą dostępu do żywności.

Banki Żywności jako jedyna organizacja biorąca udział w programie POPŻ oprócz wsparcia koordynatora zapewnia dla współpracujących podmiotów specjalną platformę informacyjną z dostępem do niej przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Stanowi ona bazę wiedzy, kontaktów i wzorów dokumentów dotyczących programu. Dzięki niej organizacje zyskują zcentralizowane informacje dostępne w wygodny, a przede wszystkim szybki sposób www.popz.bankizywnosci.pl

Sukcesem okazały się także narzędzia wsparcia dla partnerskich organizacji, stworzone przez Banki Żywności i docenione przez Komisję Europejską w 2018 roku. Chodzi o „Małego Pomocnika” dla organizacji lokalnych i „Dużego Pomocnika” dla organizacji regionalnych, oba w wersji elektronicznej, dostępnej online. Ich sukcesem jest zmniejszenie części obowiązków administracyjnych szczególnie sprawozdawczych oraz skrócenie czasu przygotowania dokumentów, które generowane są przez system automatycznie. Te rozwiązania  umożliwiają współpracującym organizacjom większą koncentrację na człowieku, relacjach i skuteczniejszym pomaganiu niż na formalnościach.

– Zawsze musimy myśleć najpierw o człowieku, niezależnie jak bardzo sformalizowana jest pomoc. Stąd też nasze inicjatywy na usprawnienie procedur. Dążymy do tego by ludzie z osób potrzebujących stawali się osobami potrzebnymi. To wymaga by traktować ich ze zrozumieniem i należytą godnością. Zależy nam nie tylko na tym by otrzymywali oni żywność, ale również by mieli zapewnione wsparcie w postaci możliwości udziału we wspierających warsztatach i by byli włączani w społeczność. Jednak człowiek może zacząć myśleć o innych dobrach i innych wartościach, jak np. swoje zdrowie czy praca, wtedy kiedy ma zapewnioną egzystencje. Zabezpieczenie tej podstawowej potrzeby, którą jest żywność, to w dalszym ciągu priorytetowy element działań. Wiele z naszych organizacji uzupełnia pakiet POPŻ dodatkową świeżą żywnością, pochodzącą z Banków Żywności, np. owocami, warzywami, jogurtami, których program nie zawiera. Zwiększanie ilości i jakości pomocy żywnościowej jest możliwe dzięki masowej działalności Banków Żywności i pozyskiwaniu przez nich produktów z różnych źródeł m.in. od rolników, producentów i sklepów  – podkreśla Beata Ciepła, Wiceprezes Zarządu Federacji Polskich Banków Żywności

Banki Żywności, od sierpnia 2017 do czerwca 2018 roku, dotarły z pomocą żywnościową za pośrednictwem organizacji partnerskich, do ponad 750 tysięcy osób, przekazując ponad 37 tysięcy ton żywności. Obok wsparcia żywnościowego, osoby potrzebujące mogły skorzystać z ponad 5 tysięcy warsztatów i działań, ułatwiających wychodzenie z sytuacji kryzysowej oraz integrujących ze społecznością lokalną.

Obecnie ruszyły kolejne dostawy w ramach Podprogramu sierpień 2018 – czerwiec 2019. Realizacja tego Podprogramu zakłada przekazanie 35 tysięcy ton żywności w okresie październik 2018 – czerwiec 2019. Zestaw roczny obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok 49 kg na osobę w tym: mleko, miód, sery, oleje, cukry, kasze, makarony, ryże, herbatniki, produkty owocowo – warzywne: fasola biała, buraki, groszek z marchewką, koncentraty pomidorowe, powidła śliwkowe, produkty mięsne: szynki wieprzowe i drobiowe, pasztety wieprzowe, kabanosy, filety z makreli oraz gołąbki w sosie pomidorowym.

Założenia programu POPŻ ogólnie:
W ramach trwającego Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej, aktualnie paczki żywnościowe otrzymywać mogą osoby, które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej i nie przekraczają kryterium (od 01.10.2018) 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł dla osoby w rodzinie. Od Pomoc przekazywana jest w formie paczek z produktami spożywczymi lub w formie posiłków. Ważnym elementem są działania towarzyszące. Są to warsztaty aktywizujące, na których potrzebujący uczą się racjonalnego żywienia, prawidłowego gospodarowania żywnością i budżetem domowym.

18Lip/18

Pobito rekord Polskiej Księgi Rekordów i Osobliwości! 

Ambasador Pilskiego Banku Żywności Matteo Brunetti, Waldemar Załuski uznany szef kuchni oraz właściciel Największej w Polsce Patelni plenerowej „Sposób na udaną imprezę”, wspólnie z Wolontariuszami Pilskiego Banku żywności przygotowali największą w Polsce jajecznicę z 6 tysięcy jaj tym samym pobili Rekord Polski – Polskiej Księgi Rekordów i Osobliwości. Wszystko to odbyło się pod czujnym okiem światowej sławy szefa kuchni Zenona Hołubowskiego.

Niedzielne popołudnie w strefie kibica zgromadziło wielu Pilan, a to za sprawą próby pobicia rekordu Polski – Polskiej Księgi Rekordów i Osobliwości. Dotychczasowy rekord ustanowiony w 2013 roku należał do Waldemara Załuskiego, który zawitał do Piły aby zmierzyć się z nim ponownie i spróbować pobić ten rekord wspólnie z Bankiem Żywności oraz Matteo Brunettim. Ta impreza nie jest dla jaj, tylko podziękowaniem dla wolontariuszy banku żywności, którzy bardzo często przychodzą z pomocą ludziom potrzebującym – powiedział prezes Pilskiego Banku Żywności Mieczysław Augustyn

Na uczestników wydarzenia czekało wiele atrakcji m.in. Koło Fortuny od Grupy Prymat. Punktualnie o godzinie 18 kontroler Polskiej Księgi Rekordów i Osobliwości Jakub Szczytowski potwierdził ustanowienie nowego rekordu.

Organizacja tego przedsięwzięcia zajęła ponad 3 miesiące, a nie było to łatwe wyzwanie zarówno pod względem organizacyjnym oraz finansowym. Sztab organizacyjny, który dbał o wszystkie kwestie organizacyjne oraz o bezpieczne przeprowadzenie imprezy odbył szereg spotkań, rozmów telefonicznych oraz rozesłał setki maili. Udało nam się zaprosić do współpracy przy tym przedsięwzięciu najlepszych. Swoją pomoc zaoferowali nam Galeria Vivo! Piła, Tawerna Toscana, Furman Nieruchomości, Credo Print, Prymat, Feniks ekopodpałka – producent ekopodpałki, Grupa Inco producent  płynu do mycia naczyń Ludwik, Hotel Gromada, Kultura Piła. Miasto Piła okazało nam ogromne wsparcie nie tylko finansowe, ale merytoryczne i techniczne. Traktujemy to jako doskonałe wydarzenie promujące miasto. W wielu miejscach mówi i pisze się o tym – podkreślał Piotr Głowski, prezydent Piły.

Dużym wyzwaniem było zgranie terminu wszystkich naszych gości którzy dokonali nie lada wyczynu rezygnując z innych zadań by spotkać się z mieszkańcami Piły i wspólnie z nimi pobić rekord Polski.

Zenon Hołubowski to człowiek orkiestra, jest członkiem Amerykańskiej Federacji Kulinarnej, Światowego Zrzeszenia Szefów Kuchni (WACS) oraz honorowy członek stowarzyszenia Euro-Toques Poland. Absolwent Culinary Instytute of America. Jest jedynym Polakiem posiadających certyfkat CEC (Certifed Executive Chef) wydawany przez WACS, a od 2017 roku posiadaczem certyfkat CMC (Certifed Master Chef), co uczyniło go pierwszym i jedynym polakiem, który może się pochwalić najwyższymi kwalifikacjami przyznawanymi przez WACS. Trenuje Narodową Reprezentację Polski Seniorów na Puchar Świata Luxemburg 2018. To właśnie Zenon Hołubowski w 2008 r jako trener i kapitan Kadry Narodowej Polski wywalczył brązowy medal na Olimpiadzie Kulinarnej w Erfurcie. Szkoli kucharzy i szefów kuchni podczas realizacji projektów szkoleniowych finansowanych z UE. Jednym słowem Zenon Hołubowski jest jednym z najbardziej doświadczonych polskich szefów kuchni, w dziedzinie konkursów kulinarnych w Polsce i zagranicą co sprawia że znalezienie w jego kalendarzu wolnego czasu graniczy z cudem jednak specjalnie dla nas udało mu się znaleźć czas co podyktowane jest wieloletnim zaangażowaniem w działania prospołeczne oraz lokalnym patriotyzmem.

Matteo Brunetti to youtuber, twórca TVN Emotions, finalista 6. edycji MasterChefa, a także ambasador Pilskiego Banku Żywności. 29- letni Włoch znalazł się wśród najlepszej czwórki kucharzy amatorów. Absolwent ekonomii na Uniwersytecie Rzymskim, Licencjonowany pilot dronów, projektant tatuaży, miłośnik sportów wszelakich. Specjalizuje się w kuchni włoskiej, prowadzi warsztaty kulinarne w całej Polsce oraz cieszy się ogromną popularnością wśród internetowej społeczności.

Waldemar Załuski to nie tylko uznany i lubiany kucharz, ale również właściciel Największej w Polsce Patelni plenerowej „Sposób na udana imprezę” z którą odwiedza w okresie letnim kalendarzowym setki miast zarówno w Polsce jak i zagranicą organizując i prowadząc dla nich plenerowe pokazy i programy kulinarne. Gotuje, szkoli, animuje. Organizuje plenerowe konkursy kulinarne dla dorosłych i dla dzieci, prezentuje i promuje kuchnie regionalne Polski, promuje produkty i dania tradycyjne jest autorem wielu konkursów i wydarzeń kulinarnych w Polsce. Od wielu lat współpracuje takimi jednostkami jak Grupa Prymat, Grupa Inco S.A., Feniks ekopodpałka, które stają  u jego boku i dzięki temu mogliśmy gościć je u nas. Dodatkowo spotyka się z młodzieżą ze szkół gastronomicznych prowadząc dla nich warsztaty kulinarne. Jest laureatem ubiegłorocznej nagrody Róża Kłodzka w kategorii WYDARZENIE LUB PRODUKT PROMOCYJNY       za atrakcyjną i niebanalną promocję tradycji kulinarnych ziemi kłodzkiej i jej produktów regionalnych w całej Polsce oraz współpracę         z młodymi adeptami sztuki kulinarnej. Angażuje się w szereg działań charytatywnych.

Jesteśmy wszystkim ogromnie wdzięczni że dopasowali swoje palny do terminu naszej imprezy byśmy razem Mogli podziękować mieszkańcom    Piły oraz wszystkim naszym wolontariuszom za ich zaangażowanie w naszą działalność. Dumą napełnia nas fakt że udało nam się zaprosić do współpracy tak wspaniałych ludzi świata kuchni – powiedział Stanisław Borecki dyrektor Pilskiego Banku Żywności.

 

 

20Kwi/18

Matteo Brunetti Ambasadorem

Matteo Brunetti znany i lubiany youtuber, finalista 6. edycji hitu telewizji TVN – MasterChef został Ambasadorem Pilskiego Banku Żywności.

Z urodzenia jest Włochem, ale płynie w nim również polska krew. Swoją miłość do gotowania rozwija już od dziecięcych lat. Pasją oraz talentem podbił serca jurorów, a jego dania przeszły do historii polskiej edycji MasterChefa. Jak każdy Włoch często sięga po makaron, ale jego talent wykracza również daleko poza tradycyjną włoską kuchnię. Dzięki swojemu pozytywnemu podejściu do życia oraz łatwości nawiązywania kontaktów zaskarbił sobie serca widzów oraz internautów.

Ogromnie się cieszymy, że Matteo Brunetti zgodził się zostać naszym ambasadorem. Obserwując jego pasję do gotowania oraz szacunek z jakim podchodził do żywności, jesteśmy dumni z posiadania tak wspaniałego ambasadora. Misją Banków Żywności prócz pomocy potrzebujących jest również ratowanie oraz budowanie świadomości społecznej o wartości jaką jest żywność. Widząc podejście Matteo możemy z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że jest on dla nas wszystkich przykładem, od którego powinniśmy się uczyćpowiedział Stanisław Borecki, dyrektor Pilskiego Banku Żywności.

W gotowaniu ważny jest produkt i szacunek do niego. W kuchni włoskiej właściwie niczego się nie wyrzuca! Skorupki krewetek można wykorzystać do pysznego sosu, resztki chleba przerobić na chlebowe chipsiki. Wszystko jest kwestią pomysłu – odpowiada Matteo.

Matteo Brunetti to człowiek wielu pasji, który do wszystkich nowych wyzwań podchodzi z ogromną dawką entuzjazmu oraz zapału. Ukończył ekonomię w Rzymie, zdobył licencję pilota dronów zarówno w Polsce, jak i we Włoszech. W wolnych chwilach oddaje się podróżom w poszukiwaniu nowych niepowtarzalnych smaków.

Matteo Brunetti oraz Pilski Bank Żywności są tak samo młodzi i dynamiczni. Matteo ma jednak dodatkowo tyle zaangażowania, kompetencji kulinarnych i siłę przekonywania, że znakomicie sprawdzi się w roli naszego ambasadorapowiedział Mieczysław Augustyn, prezes Pilskiego Banku Żywności.

Fani uwielbiają go za rewelacyjne poczucie humoru, wrodzony wdzięk osobisty i łamany polski, którym się posługuje Matteo możecie spotkać w całym kraju podczas autorskich warsztatów kulinarnych, w trakcie których dzieli się z uczestnikami swoją wiedzą nie tylko o gotowaniu, ale i zdrowym odżywianiu.

Pilski Bank Żywności to organizacja pozarządowa działająca już 24 lata wspierająca mieszkańców Północnej Wielkopolski. Zajmuje się pomocą rodzinom w trudnej sytuacji materialnej oraz przeciwdziała marnowaniu żywności. Wspomaga potrzebujących przekazując im między innymi żywność pozyskaną od producentów oraz sieci handlowych z terenu całej Polski. We współpracy z Federacją Polskich Banków Żywności organizuje coroczne zbiórki, w których uczestniczą setki wolontariuszy.

30Sty/18

Polska też chce ratować żywność

Przeciwdziałanie marnowaniu jedzenia to ważny temat nie tylko w Czechach, które od 1 stycznia wprowadziły regulacje ograniczające utylizację żywności dla sklepów wielkopowierzchniowych, ale także w naszym kraju. W Polsce obecnie trwają prace nad podobną ustawą, którą popiera Federacja Polskich Banków Żywności. Zwraca ona jednocześnie uwagę na to, że na powodzenie regulacji duży wpływ będzie miało zadbanie o takie zapisy, które wpłyną na zwiększenie możliwości transportowych, magazynowych i finansowych organizacji. 

Zgodnie z założeniami nowej ustawy każdy ze sklepów o powierzchni powyżej 250 metrów kwadratowych w Polsce, byłby zobowiązany do zawarcia umowy z organizacją społeczną, która będzie mogła efektywnie zagospodarować wyprodukowaną żywność i przekazać najbardziej potrzebującym.

Zdaniem Federacji Polskich Banków Żywności już nawet sama kwestia poruszenia problemu marnowania żywności i wywołania wokół niego rozmów jest niezwykle istotna. Obecnie w Polsce ogółem marnowanych jest 9 mln ton żywności, zarówno po stronie rolników, producentów, sieci handlowych czy też gospodarstw domowych.  Wspólnota 32 Banków Żywności w Polsce stara się minimalizować to zjawisko od 20 lat. Z samymi sieciami handlowymi współpracuje już od dłuższego czasu i posiada wypracowane procedury odbioru żywności.  Współpraca ta jest na bardzo dobrym poziomie i rok do roku rodzi ona jeszcze większe zaangażowanie i zainteresowanie, także ze strony nowych sieci.

Mówiąc o projekcie ustawy w Polsce, w porównaniu do regulacji w Czechach, warto wiedzieć, że mówimy o zupełnie innej skali efektów. Podczas gdy Banki Żywności w Czechach w 2016 roku odebrały ogólnie 1300 ton żywności, to w Polsce uratowały 92 700 ton żywności. Precyzując wyniki działań ze współpracy z samymi sieciami handlowymi w naszym kraju, Banki Żywności pozyskały w 2016 roku 4 700 ton żywności. Za 2017 rok wyniki jeszcze podliczamy, choć na ten moment możemy już śmiało stwierdzić, że tendencja jest mocno wzrostowa. Prognozujemy, że po wejściu ustawy, w skali całego kraju nowe przepisy pozwoliłyby 32 Bankom Żywności ocalić nawet 30 tysięcy ton żywności rocznie, czyli 6 razy więcej niż obecnie – ocenia Marek Borowski, Prezes Zarządu Federacji Polskich Banków Żywności.

Siły magazynowe i transportowe Banków Żywności są również na bardzo dobrym poziomie. Trzeba jednak pamiętać o tym, że powodzenie ustawy będzie  uzależnione od stopnia gotowości organizacji pozarządowych do odbioru mocno zwiększonych ilości żywności.  Dlatego też priorytetem jest uwzględnienie potrzeb takich organizacji i zadbanie o ich silniejszy, niż dotychczas,  potencjał transportowy, magazynowy i finansowy. Istotna jest też dbałość o rzetelną i jasną informację, płynącą z ustawy, dotyczącą zasad zwolnienia z podatku.

W Polsce prace nad ustawą trwają od 2016 roku, są konsultowane i testowane pod kątem różnych rozwiązań. 18 grudnia 3 senackie komisje na pierwszym czytaniu przyjęły projekt ustawy. Pod koniec stycznia ma on trafić pod drugie czytanie na posiedzenia plenarne.

27Wrz/17

„PODZIEL SIĘ DOBRYM POSIŁKIEM W SKLEPACH I INTERENECIE

Już 29-30 września w Pile odbędzie się kolejna Ogólnopolska Zbiórka Żywności pod hasłem „Podziel się dobrym Posiłkiem”. W ramach akcji, każdy może ufundować posiłek dla potrzebujących dzieci. Wystarczy kupić kilka dodatkowych produktów i przekazać je wolontariuszom w 27 marketach w Pile, w 4 gminach ościennych.

Tegoroczna edycja pod nazwą „Podziel się dobrym Posiłkiem” została poszerzona o elementy edukacyjne. W ramach programu zebrana podczas corocznej zbiórki żywność zostanie przekazana podopiecznym świetlic środowiskowych, a ponadto placówki te otrzymają zestaw materiałów dydaktycznych oraz zostaną objęte atrakcyjnym programem edukacyjnym opartym na popularnej wśród najmłodszych grywalizacji. Zbiórka odbędzie się w dniach 29 – 30 września br. w Pile oraz 4 gminach ościennych. Weźmie w niej udział prawie 500 wolontariuszy, którzy będą odbierać produkty od darczyńców przy kasach blisko w 27 marketach w Pile.

Żywność trafi najpierw do magazynu Banków Żywności w Pile, gdzie zostanie posortowana, zważona i policzona, a następnie przekazana lokalnym organizacjom, które na co dzień zajmują się dożywianiem dzieci tj.: szkoły, świetlice, towarzystwa przyjaciół dzieci oraz stowarzyszenia pomagające najbiedniejszym dzieciom oraz młodzieży.

Początek roku szkolnego to trudny okres. Rodzice i opiekunowie zwykle stają przed trudnymi wyborami – czy kupić szkolne przybory, jesienne ubrania, czy przygotować posiłki dla dzieci. Dlatego, co roku w partnerstwie z firmą Danone organizujemy zbiórkę żywności, w tym roku pod hasłem „Podziel się dobrym Posiłkiem”. Zachęcamy do przekazywania mleka UHT, płatków śniadaniowych, przetworów warzywnych i owocowych, mąki, kaszy, ryżu oraz odżywek dla dzieci”, mówi dyrektor Banku Żywności w Pile Stanisław Borecki.

Przez ostatnie 14 lat, w ramach Programu „Podziel się Posiłkiem”, realizowanego przez Banki Żywności wspólnie z firmą Danone, udało się przekazać już ponad 17 milionów ciepłych posiłków!

Pomóc można również online. Wystarczy wejść na charytatywni.allegro.pl i kupić paczkę z produktami spożywczymi za 5, 10, 15 i 50 zł. Każda paczka to odpowiednio 3, 6,7 lub 15 posiłków dla dzieci.

O programie

Zainicjowany w 2003 roku program „Podziel się Posiłkiem” firmy Danone jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych programów społecznych prowadzonych przez biznes w Polsce. To drugi, po Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, program społeczny, najlepiej znany przez Polaków. Do tej pory w jego ramach przekazano ponad 17 milionów posiłków potrzebującym dzieciom z całej Polski.

Głównym celem programu „Podziel się Posiłkiem”, który od tego roku zmienia nazwę na „Podziel się dobrym Posiłkiem”, jest walka z niedożywieniem dzieci. Jednak niedożywienie teraz nie jest tym samym problemem, z którym zetknęliśmy się w 2003 roku. Zauważalna jest zmiana ilościowego niedożywienia na jakościowe. Potrzebujące dzieci mają dostęp do jedzenia, jednak posiłki są często niewystarczająco dobre – nie dostarczają wszystkich składników odżywczych, niezbędnych dla rozwijającego się organizmu. Dlatego do programu, oprócz nadal niezwykle ważnego przekazywania żywności, dodaliśmy filar edukacyjny dotyczący zdrowego odżywiania.

Jak co roku najważniejszym elementem programu będzie dwudniowa ogólnopolska zbiórka żywności, którą dla Programu organizuje programu – Federacja Polskich Banków Żywności. W tym corocznym działaniu dobroczynnym bierze udział ponad 2000 sklepów, i 40 000 wolontariuszy a także partnerzy społeczni i biznesowi, kontrahenci Danone, a co najważniejsze – konsumenci.

W czasie zbiórki daje się zgromadzić nawet kilkaset ton produktów, które przekładają się na miliony posiłków. Od początku trwania programu przekazano ponad 17 milionów posiłków potrzebującym dzieciom. Oprócz tradycyjnej zbiórki żywności od 2014 roku dzięki zaangażowaniu serwisu charytatywni.allegro.pl udział w zbiórce możliwy jest również online.

W tegorocznej edycji, organizowanej pod hasłem „Podziel się dobrym Posiłkiem”, stawiamy szczególny nacisk na pomoc jakościową i rzetelną edukację żywieniową dzieci, którym ta pomoc jest bardzo potrzebna – podopiecznym 100 świetlic środowiskowych w całej Polsce. Wbrew powszechnym przekonaniom, niedożywienie nie dotyczy jedynie dzieci, które niedojadają. Dotyka ono również także dzieci, które jedzą źle ze względu na złe nawyki żywieniowe i niewłaściwą dietę – nawet dzieci z nadwagą, często dotkniętych niedoborami składników odżywczych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. W związku z tym program obejmie szczególną opieką wybraną grupę świetlic środowiskowych, które otrzymają wsparcie merytoryczne pozwalające w lekkiej formie zabawy edukować podopiecznych świetlic w zakresie zdrowego żywienia, przybliżając im praktyczne znaczenie piramidy żywieniowej, pojęcie porcji odpowiednich do wieku oraz zasady komponowania prostych, zdrowych posiłków.

Więcej informacji o „Programie Podziel się Posiłkiem” znajdziesz na:www.podzielsiedobrymposilkiem.pl

O Bankach Żywności

Federacja Polskich Banków Żywności jest organizacją pożytku publicznego (KRS 0000063599), której misją jest przeciwdziałanie marnowaniu żywności i niedożywieniu w Polsce. Federacja Polskich Banków Żywności zrzesza 32 Banki Żywności działające na terenie całego kraju. Banki Żywności udzielają codziennej, bezpłatnej pomocy żywnościowej blisko 3 500 organizacjom i instytucjom społecznym, za pośrednictwem których trafia ona do 2 000 000 osób najbardziej potrzebujących.

O Danone

Firma Danone Sp. z o.o. jest obecna w Polsce 22 lat. Jest liderem w branży świeżych produktów mlecznych. Misją firmy Danone jest, by poprzez żywność nieść zdrowie tak wielu ludziom, jak to możliwe. Firma od lat walczy z niedożywieniem dzieci w Polsce poprzez program Podziel się Posiłkiem i Partnerstwo dla Zdrowia (produkty Mleczny Start). Więcej na www.danone.pl


O charytatywni.allegro.pl

Należąca do Allegro.pl platforma charytatywni.allegro.pl to miejsce, które łączy zakupy online z dobroczynnością. Ta strona ułatwia internautom pomaganie, a organizacjom pożytku publicznego zbieranie środków na cele statutowe. Przedmioty wystawione za pośrednictwem serwisu charytatywni.allegro.pl pojawiają się na stronach allegro.pl. To największa platforma handlowa w polskim internecie, którą każdego miesiąca odwiedza średnio
12 mln użytkowników wybierających spośród 32,5 mln wystawionych ofert. Przy okazji zakupów online mogą też wesprzeć szczytny cel.

24Sie/17

Pilanie Pomorzanom

W ostatnim czasie województwo Pomorskie dotknęły niewyobrażalne anomalie pogodowe, niosące za sobą ogromne zniszczenia oraz cierpienie ludzi. Wielu z Pomorzan w jednej chwili straciło dobytek, na który często pracowali całe życie. Pilski Bank Żywności wraz  ze Stowarzyszeniem Centrum Wolontariatu przeprowadzą zbiórkę darów rzeczowych oraz finansowych dla poszkodowanych. Inicjatorami akcji są prezes Pilskiego Banku Żywności Mieczysław Augustyn, posłanka na Sejm RP Maria Janyska, zastępca prezydenta Miasta Piły Beata Dudzińska oraz prezes Centrum Wolontariatu w Pile Andrzej Sadkowski.

Mieszkańcy Subregionu Pilskiego pierwszą okazję do pomocy poszkodowanym będą mieli już 25 sierpnia podczas koncertu na Zakończenie Lata organizowanego przez Miasto Piła oraz RMF Maxx. Wolontariusze zbierać będą tego dnia datki pieniężne, które przekazane zostaną Poszkodowanym w nawałnicy. Ponadto darowiznę można wpłacać też na konto Pilskiego Banku Żywności w Pile lub Stowarzyszenia Cel w Czarnkowie, w tytule wpłaty należy wpisać darowizna na rzecz ofiar nawałnicy.

Związek Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności
ul. Motylewska 24, 64-920 Piła
nr rachunku: 02 1090 1320 0000 0000 3202 9822

Stowarzyszenie „CEL”
Centrum Efektywności Lokalnej
Pl. Powstańców Wlkp. 2, 64-700 Czarnków
nr rachunku: 32 8951 0009 4444 2655 2000 0010

Zbierane są również materiały budowlane, meble, sprzęt rtv-agd które trafią do poszkodowanych w specjalnie przygotowanym transporcie od Północnej Wielkopolski. Dary rzeczowe można przekazywać do Pilskiego Banku Żywności w Pile przy ulicy Motylewskiej 24 od poniedziałku do piątku. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu przekazania darów uzyskacie Państwo dzwoniąc pod numer
67 214 02 04.

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego zbierane są również materiały y szkolne. Przygotowane zostaną mobilne punktu zbiórki.
– 26 sierpnia czekamy na Państwa podczas Dnia Spieczonego Bliźniaka w Czarnkowie
– 27 sierpnia zbiórka prowadzona będzie w trakcie dożynek gminnych w Muranowie

Artykuły szkolne można przynosić także do biura Poseł na Sejm RP Marii Małgorzaty Janyski przy ul. Ogrodowej 25 w Czarnkowie, Klubu Seniora przy Placu Powstańców Wielkopolskich 2 w Czarnkowie. A także do Biura Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej w Pile przy ulicy Śródmiejskiej 21.

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Pile we współpracy z Pilskim Bankiem Żywności poszukuje wolontariuszy do pomocy przy odbudowie gospodarstw zniszczonych podczas nawałnic. Prace będą miały miejsce na terenie powiatu chojnickiego. Organizatorzy pokrywają koszty przejazdu, noclegu, wyżywienia oraz ubezpieczenia NW. Więcej informacji – tel. 607 444 703.