18Mar/20

KOMUNIKAT BANKU ŻYWNOŚCI W PILE

W związku z wystąpieniem na ternie Polski koronowirusa COVID-19 informujemy Państwa iż, Bank Żywności Pile w najbliższym czasie będzie w miarę możliwości funkcjonował normalnie. Ponieważ sytuacja w każdej chwili może ulec zmianie, prosimy śledzić komunikaty na naszej stronie internetowej oraz na Facebooku.

Dystrybucja żywności wśród beneficjentów pomoc żywnościowe w dniu dzisiejszym odbędzie się w standardowych godzinach (9:30-13:30). Mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa oraz naszych pracowników, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas odbioru artykułów spożywczych a w szczególności:

1. Zachować bezpieczną odległość
Należy zachować co najmniej 1 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę. Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak 2019-nCoV, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać wirusa.
W budynku podczas wydawania żywności znajdować się może tylko 1 osoba

2. Dzieci oraz seniorzy – prosimy zostańcie w domu
Prosimy o nieprzychodzenie do punktu wydawczego rodziców z dziećmi oraz osobami towarzyszącymi. Osoby starsze prosimy o napisanie upoważnienia innemu członkowi rodziny lub zaufanemu sąsiadowi. Wzór upoważnienie dostępny jest na naszej stronie www.

3. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu
Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.

Prosimy Państwa również o przestrzeganie wytycznych dostępnym w miejscu dystrybucji żywności oraz przekazywanych przez osoby prowadzące dystrybucję.

W przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

PLIKI DO POBRANIA:
UPOWAŻNIENIE

16Mar/20

KOMUNIKAT BANKU ŻYWNOŚCI W PILE

W związku z licznymi pytaniami informujemy, że Bank Żywności Pile w najbliższym czasie będzie w miarę możliwości funkcjonował normalnie. Ponieważ sytuacja w każdej chwili może ulec zmianie, prosimy śledzić komunikaty na naszej stronie internetowej oraz na Facebooku.

Zawieszone są wszelkie działania edukacyjne, ale kontynuowana będzie działalność pomocowa oraz dystrybucja żywności (zależnie od możliwości i polityki wewnętrznej darczyńców). Prosimy jednak o zastosowanie się do koniecznych środków zapobiegawczych – zachowanie zasad higieny i unikanie bezpośredniego, bliskiego kontaktu z innymi osobami. W miarę możliwości prosimy, by nie przychodzić do punktów odbioru żywności z małymi dziećmi. Osoby starsze mogą pisemnie upoważnić innych do odbioru paczek w ich imieniu.

Paczki żywnościowe w ramach POPŻ będą wydawane w terminach wyznaczonych na skierowaniach.

Biuro Banku Żywności będzie funkcjonowało w standardowych godzinach pracy, prosimy jednak o kontakt mailowy lub telefoniczny.

27Lut/20

Dzisiaj obchodzimy Dzień Organizacji Pozarządowych.

Dzisiejsze święto to rewelacyjna okazja aby podziękować wszystkim, którzy aktywnie angażują się w rozwój oraz tworzenie organizacji pozarządowych działających dla dobra wspólnego. Życzę wszystkim członkom NGO ogromnej energii do realizacji działań dla swoich społeczności lokalnych. Dziękuję Wam, że jesteście i poświęcacie się dla innych, aby każdy kolejny dzień stawał się piękniejszy – powiedział Mieczysław Augustyn, prezes Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności .

Związek Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności realizacje projekt Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych dla subregionu pilskiego, finansowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Celem centrum jest przede wszystkim wspieranie organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, a także m.in. nawiązywanie i budowanie sieci kontaktów trzeciego sektora oraz animowanie współpracy organizacji z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Poprzez swoją działalność centrum przyczyni się do rozwoju kapitału społecznego i poprawy jakości życia mieszkańców.

„Wsparciem w ramach realizowanego projektu zostaną objęte organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z terenu powiatów: pilskiego, złotowskiego, czarnkowsko-trzciancekiego, chodzieskiego oraz wągrowieckiego. Wieloletnie doświadczenie Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz grupami nieformalnymi pozwoliło stworzyć ofertę odpowiadająca na potrzeby wszystkich zainteresowanych podmiotów.”- powiedział Mieczysław Augustyn, prezes Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności.

Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych przyświeca hasło „Zawsze z Tobą”. Realizując ten projekt chcemy być w stałym kontakcie zarówno wykorzystując tradycyjne kanały kontaktu (spotkania, warsztaty, kontakt telefoniczny poczta tradycyjna, szkolenia w terenie) jak i nowe technologie (media społecznościowe, e-mail, webinaria). Razem z partnerami będziemy dążyli do realizacji planów organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, pomożemy w ich profesjonalizacji, wykorzystaniu nowych narzędzi oraz pozyskiwaniu środków na realizację nawet najbardziej nieszablonowych projektów zmieniających na lepsze środowisko lokalne.

Przygotowana oferta wsparcia będzie na bieżąco wzbogacana o nowe segmenty zgodnie z oczekiwaniami beneficjentów projektu. Kadra realizująca projekt to zespół profesjonalistów, posiadających doświadczenie w realizacji projektów w skali lokalnej, krajowej oraz międzynarodowej.

20Gru/19

Piła Świąteczną stolicą NGO

Bank Żywności w Pile w ramach realizowanego projektu pn. Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych subregionu pilskiego finansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego przygotował dla organizacji pozarządowych Świąteczne Spotkanie NGO subregionu pilskiego, w ramach którego organizacje dodatkowo mogły skorzystać z ciekawych szkoleń, poznać ofertę CIWIS Piła czy wymienić  się doświadczeniami. Wśród gości znaleźli się m.in. Jacek Bogusławski – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Krzysztof Szewc – zastępca prezydenta Miasta Piła oraz Anna Grzymisławska – pomysłodawczyni uruchomienia Subregionalnych Centrów Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych.

Cieszę się, że tak wielu z Was, pozarządowców zechciało ten sobotni dzień spędzić wspólnie z nami, tutaj w stolicy organizacji pozarządowych północnej Wielkopolski. Dzisiejszy dzień jest okazją do podziękowania Wam za całoroczną pracę na rzecz swojego regionu. Jest to również czas, w którym pragniemy poznać  Wasze oczekiwania względem naszego centrum. Wiemy że, kluczem do sukcesu NGO jest podnoszenie kwalifikacji pozarządowców – powiedział Mieczysław Augustyn, prezes Banku Żywności  Pile

Spotkanie organizacji pozarządowych rozpoczęło się od 2 spotkań szkoleniowych w zakresie pozyskiwania środków na działalność NGO oraz kwestii zakończenia roku księgowego, które poprowadzili eksperci CIWIS  w Pile, Małgorzata Pachowicz (księgowa z wieloletnim doświadczeniem w zakresie finansów NGO) oraz Mateusz Walczak (prezes kilku organizacji pozarządowych, zawodowo zajmujący się pozyskiwaniem środków na działania prospołeczne i obywatelskie).

Przygotowana przez nas oferta szkoleniowo – doradcza cieszy się dużym zainteresowaniem organizacji pozarządowych. Warto podkreślić, że staramy się dostosowywać naszą ofertę do oczekiwań organizacji pozarządowych. Pragnę również podziękować samorządowcom, dzięki ich zaangażowaniu udaje nam się docierać z naszą propozycją wsparcia do organizacji pozarządowych, które do tej pory nie korzystały z podobnych projektów– powiedział Stanisław Borecki, dyrektor Banku Żywności w Pile.

Drugą część spotkania rozpoczęły występy zaproszonych artystów. Jagoda Pachowicz oczarowała swoim głosem zebranych na sali widowiskowej Regionalnego Centrum Kultury przedstawicieli organizacji pozarządowych. Zespół Taneczny Seniority zaprezentował pokaz taneczny w choreografii Joanny Kulak, przenosząc uczestników Świątecznego Spotkania NGO w magiczny świat tańca. Wszystkie występy zakończyły się owacją  publiczności.  Ostatnim punktem były rozmowy kuluarowe, podczas których organizacje nawiązywały współpracę, prezentowały swoje osiągnięcia oraz wyrażały swoje oczekiwania względem Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych subregionu pilskiego.

Zadanie jest finansowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego

 

10Gru/19

Chodzieskie podsumowanie Świątecznej Zbiórki Żywności razem z Warsztatami Terapii Zajęciowej

Dyrektor Banku Żywności w Pile, Stanisław Borecki podsumował efekty Świątecznej Zbiórki Żywności realizowanej w Chodzieży przez Warsztaty Terapii Zajęciowej podczas 18 Kiermaszu i Wystawy Świątecznych Prac Uczestników WTZ. Tegoroczna ciężka praca oraz zaangażowanie wolontariuszy pozwoliła zebrać aż 1 740,12 kg żywności, która jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia trafi na stoły osób w trudnej sytuacji materialnej. W spotkaniu udział wziął również burmistrz Chodzieży, Jacek Gursz.

Cieszę się, że dzisiaj w Chodzieży możemy podsumować efekty Świątecznej Zbiórki Żywności. Dzięki wspaniałym wolontariuszom oraz ogromnym sercom darczyńców Chodzież zajęła drugie miejsce pod względem zebranej żywności. Warto podkreślić, iż Warsztaty Terapii Zajęciowej w Chodzieży to nasi tegoroczni debiutanci tej akcji. Dzięki ciężkiej pracy, jaką wykonali wolontariusze oraz darczyńcom żywność ta trafi na stoły osób potrzebujących w Chodzieży. Liczę, że zbiórki żywności na stałe wpiszą się w kalendarz wydarzeń w Chodzieży – powiedział Stanisław Borecki, dyrektor biura Banku Żywności w Pile.

30 i 31 listopada w sklepach na terenie Chodzieży kwestowali podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chodzieży oraz uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Barbary w Chodzieży. Wolontariusze kwestowali w supermarketach, zachęcając klientów do udziału w Świątecznej Zbiórce Żywności.

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Chodzieży powstały w 1993 r. Założycielem była Obywatelska Fundacja na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy. Pierwotnie w WTZ pracowały 3 osoby oraz 15 uczestników. 2000 rok to moment, w którym uruchomiono 3 kolejne pracownie, dzięki którym liczba uczestników wzrosła do 35 osób.

22Lis/19

Bezpłatne szkolenie oraz Świąteczny Piknik Integracyjny

Jest nam niezmiernie miło poinformować oraz zaprosić Państwa na Świąteczne spotkanie NGO subregionu pilskiego organizowane przez Bank Żywności w Pile w ramach Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych finansowanych ze środków Samorząd Województwa Wielkopolskiego. W ramach spotkania przygotowaliśmy dla Państwa dwa szkolenia, które odbędą się 14 grudnia w Regionalnym Centrum Kultury
w Pile (pl. Staszica 1) o godzinie 10:00
:

1. „Kasa dla NGO – jak ją pozyskać?” – (kilka sposobów na skuteczne pozyskiwanie środków dla organizacji pozarządowych).

2. „Zakończenie roku w księgowości.”

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc tj. 20 osób na szkolenie, prosimy o wypełnienie załączonej karty zgłoszenia i przesłanie jej na adres mailowy: ciwis.pila@bankizywnosci.pl Szkolenie oraz piknik dedykowane jest organizacją pozarządowym z terenu powiatów : Pilskiego, Złotowskiego, Czarnkowsko-Trzcianceckiego, Chodzieskiego oraz Wągrowieckiego.

Po szkoleniu o godzinie 12:00 zapraszamy do obejrzenia stoisk Pilskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego oraz przejście na Integracyjny PIKNIK Mikołajkowo – Świąteczny, w trakcie którego przewidujemy występy artystyczne organizacji, tradycyjne potrawy świąteczne oraz prezenty. Będzie też okazja do wymiany doświadczeń oraz nawiązania współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi działającymi dla lokalnej społeczności. PIKNIK będzie miał miejsce w namiocie zlokalizowanym na Jarmarku Świątecznym na pl. Staszica w Pile.

W Pikniku może wziąć udział maksymalnie 100 uczestników i z tego względu prosimy o wypełnienie kart zgłoszeniowych załączonych do zaproszenia, zadeklarowanie chęci uczestnictwa w jednym z dwóch szkoleń oraz w pikniku i przesłanie jej na adres mailowy: ciwis.pila@bankizywnosci.pl do 25 listopada 2019 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zadanie jest finansowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego

16Wrz/19

Program Równać Szanse – na dobry start w dorosłe życie.

8 500 zł to maksymalna kwota dotacji, która może otrzymać organizacja pozarządowa, jednostka kultury lub grupa nieformalna na projekty młodzieży, działającej we wsi lub miejscowości do 20 000 mieszkańców. Bank Żywności w Pile realizujący projekt pn. „Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych”zaprasza na bezpłatne szkolenie oraz doradztwo. Spotkanie poprowadzi przedstawiciel Fundacji Nauka Dla Środowiska z Koszalina – Partner Regionalny Programu Równać Szanse.

Program Równać Szanse Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności istnieje od 2001 roku i jest administrowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. W ciągu osiemnastu lat istnienia programu ponad 3000 projektów uzyskało dofinansowanie.

Celem Regionalnego Konkursu Grantowego „Równać Szanse” jest wsparcie projektów, które rozwijają u młodych ludzi umiejętności wykorzystania tego, co może im sprzyjać w nich samych i otaczającym środowisku, oraz umiejętności zjednywania sobie innych podczas pracy w grupie i realizacji wspólnych celów. Maksymalna kwota dotacji to 8 500 zł na projekty trwające minimum 6 miesięcy, realizowane ze stałą grupą młodych w wieku 13-19 lat. Adresatami konkursu są lokalne organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych (które chcą założyć organizację pozarządową), z małych miejscowości do 20 000 mieszkańców. Zapraszamy na stronę www.rownacszanse.pl, na której znaleźć można bazę dotychczasowych projektów, materiały i publikacje oraz panel wnioskodawcy.

Pilski Bank Żywności w ramach projektu Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych subregionu pilskiego współfinansowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na bezpłatne szkolenie z zakresu przygotowania projektu konkursowego.
Uczestnicy po zakończonych warsztatach będą mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji projektowych z Arkadiuszem Borysiewiczem przedstawicielem Regionalnego Partnera Programu Równać Szanse. Wszystko to odbędzie się 26 września 2019 r. o godzinie 10:00 w Pile, przy ulicy Dobrowskiego 8 (Invest Park, sala beżowa). Zainteresowane osoby udziałem w szkoleniu prosimy o zgłoszenie do dnia 24 września 2019 r. pod numerem telefonu 519 418 321 lub wysłanie wiadomości na adres e-mail ciwis.pila@bankizywnosci.pl .

 

Zadanie jest finansowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego

 

 

11Wrz/19

Już jest, od dawna oczekiwane: Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych dla subregionu pilskiego!

Związek Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności  rozpoczyna realizację projektu Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych dla subregionu pilskiego, finansowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Celem centrum będzie przede wszystkim wspieranie organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, a także m.in. nawiązywanie i budowanie sieci kontaktów trzeciego sektora oraz animowanie współpracy organizacji z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Poprzez swoją działalność Centrum przyczyni się do rozwoju kapitału społecznego i poprawy jakości życia mieszkańców.

„Wsparciem w ramach realizowanego projektu zostaną objęte organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z terenu powiatów: pilskiego, złotowskiego, czarnkowsko-trzciancekiego, chodzieskiego oraz wągrowieckiego. Wieloletnie doświadczenie Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz grupami nieformalnymi pozwoliło stworzyć ofertę odpowiadająca na potrzeby wszystkich zainteresowanych podmiotów.”- powiedział Mieczysław Augustyn, prezes Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności

Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych przyświeca hasło „Zawsze z Tobą”. Realizując ten projekt chcemy być w stałym kontakcie zarówno wykorzystując tradycyjne kanały kontaktu (spotkania, warsztaty, kontakt telefoniczny poczta tradycyjna, szkolenia w terenie) jak i nowe technologie (media społecznościowe, e-mail, webinaria).  Razem z partnerami będziemy dążyli do realizacji planów organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, pomożemy w ich profesjonalizacji, wykorzystaniu nowych narzędzi oraz pozyskiwaniu środków na realizację nawet najbardziej nieszablonowych projektów zmieniających na lepsze środowisko lokalne.

Przygotowana oferta wsparcia będzie na bieżąco wzbogacana o nowe segmenty zgodnie z oczekiwaniami beneficjentów projektu. Kadra realizująca projekt to zespół profesjonalistów, posiadających doświadczenie w realizacji projektów w skali lokalnej, krajowej oraz międzynarodowej.

Już dzisiaj zapraszamy do śledzenia profilu Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych na portalu Facebook (facebook.com/ciwis.pila)

Zadanie jest finansowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego