Walne Zebranie Członków Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności odbyło się 20 września 2021 roku w Kawiarni Dworcowa w Pile. Spotkanie to miało szczególne znaczenie dla naszej organizacji, ponieważ zakończyła się kadencja obecnego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Dokonano wyboru nowych władz Banku i podsumowania ostatnich czterech lat działalności oraz przedstawiono plany na kolejne lata. W celu umożliwienia rozwoju organizacji wprowadzono szereg zmian w statucie, które usprawnią i udoskonalą pracę Pilskiego Banku Żywności. Pozwoli to również na poszerzenie obszaru działalności organizacji w dziedzinie niemarnowania żywności i ochrony klimatu. Osoby odchodzące z Zarządu i Komisji Rewizyjnej otrzymały podziękowania i upominki.

Walne Zebranie wybrało nowe władze, które przez kolejne cztery lata będą wyznaczały kierunek działania Stowarzyszenia. W skład Zarządu weszły następujące osoby:
1. Mieczysław Augustyn – Prezes
2. Małgorzata Sameć – Wiceprezes
3. Maciej Żebrowski – Skarbnik
4. Sławomira Koźma – Sekretarz
5. Krzysztof Jaworski – Członek Zarządu
6. Leokadia Figurniak – Członek Zarządu

Do organów sprawujących kontrolę zostało wybranych pięć osób:
1. Irena Wiśniewska-Smolarek – Przewodnicząca
2. Dariusz Wujciuk – Członek
3. Maria Koś – Członek
4. Hanna Łapacz – Członek
5. Zdzisław Strahl – Członek

„Plany Pilskiego Banku Żywności na kolejne lata są obiecujące, ponieważ wiążą się z budową nowego magazynu, z wdrożeniem wojewódzkiego programu niemarnowania, rozszerzeniem ustawy o niemarnowaniu, edukacją proekologiczną i zero waste” – powiedział Prezes Pilskiego Banku Żywności Mieczysław Augustyn.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *